Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Jusspalten

Jusspalten

NHO Mat og Drikke advokater har omfattende bransjeerfaring og er eksperter på området arbeidsrett, tariff og HMS/IA. Medlemmene får hjelp med alle personalspørsmål.

Merk at at artiklene under er skrevet den dagen de er publisert, og at innholdet må leses ut fra de lovregler mv. som var gjeldene på publiseringsdagen.

Hva er forebyggende HMS-arbeid?

Jushjørnet nr. 2 / 2017 av Anne Brit Slettebø, advokat, NHO Mat og Drikke.
- Forebyggende arbeid innebærer å gjøre ting i forkant, altså før skaden, ulykken og/eller helseproblemene dukker opp. På den måten reduseres risikoen for at slike forhold inntreffer.

Endring av arbeidstidsordninger

Jushjørnet nr. 1 / 2017 av Jørgen Wille, advokat, NHO Mat og Drikke.
- Arbeidstidens lengde er regulert i arbeidsmiljøloven, tariffavtaler og i den enkeltes arbeids-avtale. Når denne arbeidstiden skal legges og hvordan arbeidstiden endres for den enkelte ansatt eller for  grupper av ansatte gjennom endringer av bedriftens arbeidstidsordninger er også regulert, men i mindre grad. Hvilken frihet arbeidsgiver har til å endre bedriftens arbeidstidsordninger er temaet for denne artikkelen.

Konkurransebegrensende avtaler

Jushjørnet nr. 10 / 2016 av Camilla Lannem, advokat, NHO Mat og Drikke.
- Med virkning fra 1. januar i år fikk arbeidsmiljøloven et nytt kapittel, 14 A, som blant annet regulerer konkurranse og kundeklausuler.

NHO med ny digital tjeneste

Jushjørnet nr. 9/2016 av Camilla Schrader Roander, direktør og advokat i NHO Mat og Drikke.
- For lettere tilgang til informasjon om arbeidsrett og HMS-spørsmål, har NHO-felleskapet laget en ny nettjeneste – arbinn.no. På arbinn.no har advokatene og ekspertene i NHO-felleskapet laget gode veiledere, sjekklister og spørsmål og svar på de vanligste arbeidsrettslige temaene.

Obligatorisk HMS-arbeid og internkontroll

Jushjørnet nr. 8 / 2016 av Anne Brit Slettebø, advokat, NHO Mat og Drikke.
- HMS-arbeid er lovpålagt i alle virksomheter og er således noe man «må» gjøre.

Råd når Arbeids-tilsynet kommer

Jushjørnet nr. 7 / 2016 av Anne Brit Slettebø, advokat, NHO Mat og Drikke.
- Mange bedrifter vil oppleve at Arbeidstilsynet kommer på tilsyn. I denne artikkelen gir vi kortfattet informasjon om vanlige prosedyrer for slik tilsyn, samt noen råd om hvordan bedriftene kan opptre under tilsynet.

OTP og midlertidig ansatte

Jushjørnet nr. 6 / 2016 av Line Solhaug, advokat, NHO Mat og Drikke.
- OTP er en obligatorisk alderspensjonsordning de fleste bedrifter må etablere i henhold til lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP-loven). Loven trådte i kraft 1. januar 2006. Bedrifter som omfattes av OTP-loven har en frist på seks måneder til å opprette tjenestepensjonsordning i samsvar med loven.

Om tilkallingsvikar og tilkallingshjelper

Jushjørnet nr. 5 / 2016 av Trine Lise Elmholt, advokat, NHO Mat og Drikke.
- Mange bedrifter opplever at det i enkelte perioder oppstår kortvarig og øyeblikkelig behov for arbeidskraft. Dette kan for eksempel gjelde ved uforutsette arbeidstopper eller ved kortere sykefravær hos grunnbemanningen. I slike tilfeller benytter flere arbeidsgivere seg av såkalte tilkallingsvikarer eller tilkallingshjelpere.

Hvordan ansette sesongarbeidere?

Jushjørnet nr. 4 / 2016 av Jørgen Wille, advokat, NHO Mat og Drikke.
- Mange av NHO Mat og Drikke sine medlemsbedrifter har produksjonstopper og høysesonger som gjøre at man i perioder av året har behov for mer arbeidskraft enn i resten av året.

Hva skjer ved streik?

Jushjørnet nr. 3 / 2016 av Nikolai Astrup Westlie, forhandlingsdirektør/ advokat, NHO Mat og Drikke.
- Hva skjer når streiken inntreffer, hvem skal streike, hvem kan jobbe, må vi permittere, kan man slippe å være med og hvordan?

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt