Du er her: Forsiden / Jusspalten

Jusspalten

NHO med ny digital tjeneste

Jushjørnet nr. 10/2016 av Camilla Schrader Roander, direktør og advokat i NHO Mat og Drikke.
- For lettere tilgang til informasjon om arbeidsrett og HMS-spørsmål, har NHO-felleskapet laget en ny nettjeneste – arbinn.no. På arbinn.no har advokatene og ekspertene i NHO-felleskapet laget gode veiledere, sjekklister og spørsmål og svar på de vanligste arbeidsrettslige temaene.

Obligatorisk HMS-arbeid og internkontroll

Jushjørnet nr. 8 / 2016 av Anne Brit Slettebø, advokat, NHO Mat og Drikke.
- HMS-arbeid er lovpålagt i alle virksomheter og er således noe man «må» gjøre.

Råd når Arbeids-tilsynet kommer

Jushjørnet nr. 7 / 2016 av Anne Brit Slettebø, advokat, NHO Mat og Drikke.
- Mange bedrifter vil oppleve at Arbeidstilsynet kommer på tilsyn. I denne artikkelen gir vi kortfattet informasjon om vanlige prosedyrer for slik tilsyn, samt noen råd om hvordan bedriftene kan opptre under tilsynet.

OTP og midlertidig ansatte

Jushjørnet nr. 6 / 2016 av Line Solhaug, advokat, NHO Mat og Drikke.
- OTP er en obligatorisk alderspensjonsordning de fleste bedrifter må etablere i henhold til lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP-loven). Loven trådte i kraft 1. januar 2006. Bedrifter som omfattes av OTP-loven har en frist på seks måneder til å opprette tjenestepensjonsordning i samsvar med loven.

Om tilkallingsvikar og tilkallingshjelper

Jushjørnet nr. 5 / 2016 av Trine Lise Elmholt, advokat, NHO Mat og Drikke.
- Mange bedrifter opplever at det i enkelte perioder oppstår kortvarig og øyeblikkelig behov for arbeidskraft. Dette kan for eksempel gjelde ved uforutsette arbeidstopper eller ved kortere sykefravær hos grunnbemanningen. I slike tilfeller benytter flere arbeidsgivere seg av såkalte tilkallingsvikarer eller tilkallingshjelpere.

Hvordan ansette sesongarbeidere?

Jushjørnet nr. 4 / 2016 av Jørgen Wille, advokat, NHO Mat og Drikke.
- Mange av NHO Mat og Drikke sine medlemsbedrifter har produksjonstopper og høysesonger som gjøre at man i perioder av året har behov for mer arbeidskraft enn i resten av året.

Hva skjer ved streik?

Jushjørnet nr. 3 / 2016 av Nikolai Astrup Westlie, forhandlingsdirektør/ advokat, NHO Mat og Drikke.
- Hva skjer når streiken inntreffer, hvem skal streike, hvem kan jobbe, må vi permittere, kan man slippe å være med og hvordan?

AFP og tariffavtale

Jushjørnet nr. 2 / 2016 av Camilla Lannem, advokat, NHO Mat og Drikke.
- Har du god oversikt over hvilke enheter i ditt selskap som er tariffbundet og er de ansatte registrert i Aa-registeret på riktig enhet?

Hvorfor er prøvetid viktig?

Jushjørnet nr. 1/2016 av Camilla Schrader Roander, direktør og advokat i NHO Mat og Drikke.
- Mange tror prøvetid er en rett for arbeidsgiver til å prøve ut arbeidstaker før vedkommende gis tilbud om fast ansettelse. Det er feil.

Rett til fleksibel arbeidstid?

Jushjørnet nr. 10 / 2015 av Camilla Lannem, advokat, NHO Mat og Drikke.
- Arbeidstaker har rett til fleksibel arbeidstid dersom dette kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten. Arbeidstaker trenger ingen begrunnelse for sitt ønske.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt