Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Jusspalten

Jusspalten

Advokatene i NHO Mat og Drikke bistår medlemsbedriftene innen spørsmål relatert til sykefravær og oppfølging. Som medlem i NHO Mat og Drikke kan du ta kontakt ved behov for hjelp.

Tillitsvalgtes innsyn i lønnsforhandlinger

Jushjørnet nr. 5 / 2018 av Line Solhaug, advokat, NHO Mat og Drikke.
- Hvilken rett har tillitsvalgte til innsyn i organiserte- og uorganisertes lønn i forbindelse med lokale lønnsforhandlinger?

Viktig ved permittering

Jushjørnet nr. 4/2018 av Camilla Schrader Roander, direktør og advokat i NHO Mat og Drikke.
- Når bedriften ikke kan sysselsette arbeidstakeren på en økonomisk forsvarlig måte, og bedriften mener situasjonen kun er midlertidig, kan ansatte permitteres for en periode.

Hva er risikovurdering i en kjøttbedrift?

Jushjørnet nr. 2 / 2018 av Anne Brit Slettebø, advokat, NHO Mat og Drikke.
– Risiko er sannsynligheten for at en hendelse kan skje og konsekvensen av hendelsen. Det vil si at det er et avvik fra det normale.

Rett til fri når barn er syke

Jushjørnet nr. 10 / 2017 av Jørgen Wille, advokat, NHO Mat og Drikke.
- At foreldre kan være hjemme med sykt barn er en rettighet de fleste arbeidsgivere og arbeidstakere tar for gitt. Men også denne rettigheten har begrensninger, og vilkår som må være oppfylt.

Tariffbinding og konsekvenser av tariffavtale?

Jushjørnet nr. 6 / 2017 av Nikolai Astrup Westlie, advokat i NHO Mat og Drikke.
- Hva skal til for at en virksomhet blir tariffbundet og hva er konsekvensene av å bli omfattet av en tariffavtale?

Regelverk ved nedbemanning

Jushjørnet nr. 4 / 2017 av Trine Lise Elmholt, advokat, NHO Mat og Drikke.
- Hva ligger i begrepene utvelgelseskrets og utvelgelseskriterier i forbindelse med nedbemanning?

Kan en kreve kort velferdspermisjon?

Jushjørnet nr. 3/2017 av Camilla Schrader Roander, direktør og advokat i NHO Mat og Drikke.
- Permisjon er en rett for arbeidstaker til å få fri fra jobben i bestemte situasjoner og for en begrenset periode. Får den ansatte lønn fra arbeidsgiver under permisjonen regnes fraværet som lønnet permisjon. Permisjoner kan også være ulønnede.

Hva er forebyggende HMS-arbeid?

Jushjørnet nr. 2 / 2017 av Anne Brit Slettebø, advokat, NHO Mat og Drikke.
- Forebyggende arbeid innebærer å gjøre ting i forkant, altså før skaden, ulykken og/eller helseproblemene dukker opp. På den måten reduseres risikoen for at slike forhold inntreffer.

Endring av arbeidstidsordninger

Jushjørnet nr. 1 / 2017 av Jørgen Wille, advokat, NHO Mat og Drikke.
- Arbeidstidens lengde er regulert i arbeidsmiljøloven, tariffavtaler og i den enkeltes arbeids-avtale. Når denne arbeidstiden skal legges og hvordan arbeidstiden endres for den enkelte ansatt eller for  grupper av ansatte gjennom endringer av bedriftens arbeidstidsordninger er også regulert, men i mindre grad. Hvilken frihet arbeidsgiver har til å endre bedriftens arbeidstidsordninger er temaet for denne artikkelen.

Konkurransebegrensende avtaler

Jushjørnet nr. 10 / 2016 av Camilla Lannem, advokat, NHO Mat og Drikke.
- Med virkning fra 1. januar i år fikk arbeidsmiljøloven et nytt kapittel, 14 A, som blant annet regulerer konkurranse og kundeklausuler.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt