Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Jusspalten

Jusspalten

Advokatene i NHO Mat og Drikke bistår medlemsbedriftene innen spørsmål relatert til sykefravær og oppfølging. Som medlem i NHO Mat og Drikke kan du ta kontakt ved behov for hjelp.

Tariffbinding og konsekvenser av tariffavtale?

Jushjørnet nr. 6 / 2017 av Nikolai Astrup Westlie, advokat i NHO Mat og Drikke.
- Hva skal til for at en virksomhet blir tariffbundet og hva er konsekvensene av å bli omfattet av en tariffavtale?

Regelverk ved nedbemanning

Jushjørnet nr. 4 / 2017 av Trine Lise Elmholt, advokat, NHO Mat og Drikke.
- Hva ligger i begrepene utvelgelseskrets og utvelgelseskriterier i forbindelse med nedbemanning?

Kan en kreve kort velferdspermisjon?

Jushjørnet nr. 3/2017 av Camilla Schrader Roander, direktør og advokat i NHO Mat og Drikke.
- Permisjon er en rett for arbeidstaker til å få fri fra jobben i bestemte situasjoner og for en begrenset periode. Får den ansatte lønn fra arbeidsgiver under permisjonen regnes fraværet som lønnet permisjon. Permisjoner kan også være ulønnede.

Hva er forebyggende HMS-arbeid?

Jushjørnet nr. 2 / 2017 av Anne Brit Slettebø, advokat, NHO Mat og Drikke.
- Forebyggende arbeid innebærer å gjøre ting i forkant, altså før skaden, ulykken og/eller helseproblemene dukker opp. På den måten reduseres risikoen for at slike forhold inntreffer.

Endring av arbeidstidsordninger

Jushjørnet nr. 1 / 2017 av Jørgen Wille, advokat, NHO Mat og Drikke.
- Arbeidstidens lengde er regulert i arbeidsmiljøloven, tariffavtaler og i den enkeltes arbeids-avtale. Når denne arbeidstiden skal legges og hvordan arbeidstiden endres for den enkelte ansatt eller for  grupper av ansatte gjennom endringer av bedriftens arbeidstidsordninger er også regulert, men i mindre grad. Hvilken frihet arbeidsgiver har til å endre bedriftens arbeidstidsordninger er temaet for denne artikkelen.

Konkurransebegrensende avtaler

Jushjørnet nr. 10 / 2016 av Camilla Lannem, advokat, NHO Mat og Drikke.
- Med virkning fra 1. januar i år fikk arbeidsmiljøloven et nytt kapittel, 14 A, som blant annet regulerer konkurranse og kundeklausuler.

NHO med ny digital tjeneste

Jushjørnet nr. 9/2016 av Camilla Schrader Roander, direktør og advokat i NHO Mat og Drikke.
- For lettere tilgang til informasjon om arbeidsrett og HMS-spørsmål, har NHO-felleskapet laget en ny nettjeneste – arbinn.no. På arbinn.no har advokatene og ekspertene i NHO-felleskapet laget gode veiledere, sjekklister og spørsmål og svar på de vanligste arbeidsrettslige temaene.

Obligatorisk HMS-arbeid og internkontroll

Jushjørnet nr. 8 / 2016 av Anne Brit Slettebø, advokat, NHO Mat og Drikke.
- HMS-arbeid er lovpålagt i alle virksomheter og er således noe man «må» gjøre.

Råd når Arbeids-tilsynet kommer

Jushjørnet nr. 7 / 2016 av Anne Brit Slettebø, advokat, NHO Mat og Drikke.
- Mange bedrifter vil oppleve at Arbeidstilsynet kommer på tilsyn. I denne artikkelen gir vi kortfattet informasjon om vanlige prosedyrer for slik tilsyn, samt noen råd om hvordan bedriftene kan opptre under tilsynet.

OTP og midlertidig ansatte

Jushjørnet nr. 6 / 2016 av Line Solhaug, advokat, NHO Mat og Drikke.
- OTP er en obligatorisk alderspensjonsordning de fleste bedrifter må etablere i henhold til lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP-loven). Loven trådte i kraft 1. januar 2006. Bedrifter som omfattes av OTP-loven har en frist på seks måneder til å opprette tjenestepensjonsordning i samsvar med loven.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt