Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Jusspalten

Jusspalten

Merk at at artiklene under er skrevet den dagen de er publisert, og at innholdet må leses ut fra de lovregler mv. som var gjeldene på publiseringsdagen.

Konkurranse-begrensende avtaler

Flere arbeidsavtaler legger begrensinger på hva arbeidstaker kan jobbe med etter at arbeidsforholdet er opphørt. Slike konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold er regulert av arbeidsmiljøloven kapittel 14 A. De viktigste reglene i dette kapittelet gjennomgås under.

Regelverk, sykdom på utenlandsferie

Jushjørnet nr. 4 / 2019 av Trine Lise Elmholt, advokat, NHO Mat og Drikke.
- Hvilke regler gjelder dersom arbeidstaker blir syk under den fastsatte ferien? Må den ansatte avvikle ferien eller kan arbeidstakeren velge å heller benytte seg av rettighetene til sykepenger?

Er det tillatt å jobbe om natten?

Jushjørnet nr. 8 / 2018 av Jørgen Wille, advokat, NHO Mat og Drikke.
- Arbeid mellom kl. 21 på kvelden og kl. 6 på morgenen regnes som nattarbeid etter arbeidsmiljøloven og er i utgangspunktet ulovlig. Det kan imidlertid være mange grunner til at en arbeidsgiver, eller arbeidstaker, ønsker nattarbeid. Spørsmålet blir da om dette nattarbeidet allikevel er tillatt.

EUs personvernforordning (GDPR)

Jushjørnet nr. 7 / 2018 av Anne Løken og Line Solhaug, advokater, NHO Mat og Drikke.
- Den nye personopplysningsloven trådte i kraft 20. juli 2018. Med dette gjennomføres EUs personvernforordning (GDPR) som gjelder bruk av personopplysninger i Norge.

Tillitsvalgtes innsyn i lønnsforhandlinger

Jushjørnet nr. 5 / 2018 av Line Solhaug, advokat, NHO Mat og Drikke.
- Hvilken rett har tillitsvalgte til innsyn i organiserte- og uorganisertes lønn i forbindelse med lokale lønnsforhandlinger?

Viktig ved permittering

Jushjørnet nr. 4/2018 av Camilla Schrader Roander, direktør og advokat i NHO Mat og Drikke.
- Når bedriften ikke kan sysselsette arbeidstakeren på en økonomisk forsvarlig måte, og bedriften mener situasjonen kun er midlertidig, kan ansatte permitteres for en periode.

Hva er risikovurdering i en kjøttbedrift?

Jushjørnet nr. 2 / 2018 av Anne Brit Slettebø, advokat, NHO Mat og Drikke.
– Risiko er sannsynligheten for at en hendelse kan skje og konsekvensen av hendelsen. Det vil si at det er et avvik fra det normale.

Rett til fri når barn er syke

Jushjørnet nr. 10 / 2017 av Jørgen Wille, advokat, NHO Mat og Drikke.
- At foreldre kan være hjemme med sykt barn er en rettighet de fleste arbeidsgivere og arbeidstakere tar for gitt. Men også denne rettigheten har begrensninger, og vilkår som må være oppfylt.

Tariffbinding og konsekvenser av tariffavtale?

Jushjørnet nr. 6 / 2017 av Nikolai Astrup Westlie, advokat i NHO Mat og Drikke.
- Hva skal til for at en virksomhet blir tariffbundet og hva er konsekvensene av å bli omfattet av en tariffavtale?

Regelverk ved nedbemanning

Jushjørnet nr. 4 / 2017 av Trine Lise Elmholt, advokat, NHO Mat og Drikke.
- Hva ligger i begrepene utvelgelseskrets og utvelgelseskriterier i forbindelse med nedbemanning?

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt