Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Gjestekommentar / – Vil være forutsigbare, men fleksible

– Vil være forutsigbare, men fleksible

Gjestekommentaren nr.8 / 2011 av Harald Gjein , adm. direktør, Mattilsynet.

Kjøttbransjen står for mye av verdiskapingen i norsk matproduksjon. Mattilsynet og kjøttbransjen har et tett og godt samarbeid på mange plan og vi har felles mål, nemlig å skaffe norske forbrukere trygg mat!

Harald Gjein, adm. direktør Mattilsynet

Harald Gjein, adm. direktør Mattilsynet

Daglig utfører flere hundre Mattilsynetansatte ulike oppgaver innenfor kjøttproduksjonen, for å sjekke at kjøttet som skal videre til forbrukerne er trygt. Samfunnet er stadig mer opptatt av mattrygghet, og i Mattilsynet registrerer vi at tilfeller og utbrudd av f.eks E.coli får massiv oppmerksomhet. Under Tysklands utbrudd av sykdomsfremkallende E.coli-bakterier på forsommeren fikk vi, bare på de to første dagene, over 200 henvendelser fra norske medier. Og det i en sak uten noen norsk link!

Det pågår nå et spennende samarbeidsprosjekt med bransjen om «fremtidens kjøttkontroll ». Målet med dette prosjektet er bedre og mer risikobasert kjøttkontroll til en lavere kostnad. Herunder ligger det også en klar målsetting om en mer enhetlig kjøttkontroll. Det er interessant å observere at EU nå også diskuterer en mer risikobasert kjøttkontroll – her bidrar norske eksperter og kompetanse tungt.

Mattilsynet skal være enhetlig. Det betyr at slakteriet i Oslo ikke skal møte andre krav enn slakteribedriften i Rogaland. Men dette betyr ikke at alle vedtak må være identiske. Da
Mattilsynet ble opprettet var det en føring at distriktskontorene skulle være tilsynets tyngdepunkt. Tilsynspersonellets faglige kompetanse er fundamentet i vårt arbeid og vedtak skal fattes på bakgrunn av solide, faglige vurderinger utført av dem.

Man kunne alternativt se for seg et mer firkantet tilsyn, hvor alle fulgte detaljerte instrukser. Men dette ville begrense mulighetene til å finne fornuftige, praktiske løsninger. Vi
ønsker å være forutsigbare, men vi ønsker også å kunne være fleksible. Jeg tror også bedriftene er tjent med et lokalt tilsyn med et visst handlingsrom.

EUs overvåkningsorgan ESA kontrollerer jevnlig vårt tilsynsarbeid. De gir oss dermed nyttige korrektiver, og deres rapporter utdyper også tydelig hvilke rammer Mattilsynet må forholde seg til. Vårt spillerom innenfor regelverket er ofte mindre enn det både vi og næringen kunne ønske. Men dette betyr ikke at Mattilsynet ikke har forbedringspotensial. Vi arbeider kontinuerlig for å bli enda mer samkjørte: Vi foretar nasjonale og regionale internrevisjoner, vi arrangerer fagsamlinger og kalibreringsmøter, og vi utarbeider retningslinjer for våre tilsyn.

Men vi ønsker og trenger også næringens innspill. Dere møter oss «på linja», dere kjenner oss godt og nettopp derfor er deres innspill verdifulle. Det nyopprettete Strategisk kjøttforum, hvor Mattilsynet og bransjen møtes, er en arena hvor det faller naturlig å ta fatt i prinsipielle saker og områder hvor dere mener vi kan bli bedre.

Jeg imøteser et spennende og godt samarbeid med en viktig næring i årene som kommer!

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt