Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Gjestekommentar / - Vi skal forbedre dyrevelferden

- Vi skal forbedre dyrevelferden

Gjestekommentaren nr.2 / 2012 av David Koht Nordbye, leder Norsk Fjørfelag
- Vi er glad for at Mattilsynet har gjennomført en så omfattende undersøkelse, og vi må tåle berettiget kritikk.

David Koht Nordbye, leder Norsk Fjørfelag

David Koht Nordbye, leder Norsk Fjørfelag

Skuffelsen over så mange produsenter med avvik i Mattilsynets nasjonale tilsynsprosjekt om dyrevelferden i slaktekyllingproduksjonen, gir grunnlag for å være offensiv med god tro på at dette skal bli bedre.

Vi ser allerede forbedringer i Rogaland. Møllene har endret fôrreseptene slik at avføringen blir mindre fuktig, og bøndene har vært på møter for å lære mer om ventilasjon og fyring. Fra å være «verstinger» tidlig på høsten, hadde rogalendingene færrest innsett med høye tråputepoeng
i desember.

Siden i sommer har det vært en god prosess hvor en samlet næring og myndighetene har drøftet et sertifiseringsprogram. Prosessen er en del av forberedelsene til innføringen av EU-direktivet for kylling, som blant annet setter klare regler til hvor tett det kan være med dyr i kyllinghuset like før slakting.

EU -direktivet er en klar innskjerping. Mange land hadde tidligere 43–44 kg levende vekt pr. kvadratmeter, men får nå kun lov til å ha 39 kg/m2 forutsatt at de innfri krav tilsvarende KSL – Kvalitetssystem i landbruket. De som ikke har alt i orden, får klare seg med 33 kg/m2.

Norge har i dag 34 kg/m2 som regel. En kan lurer på hvorfor vi ikke skal kunne ha 39 kg/m2, når hele Nord-Europa produserer Ross 308, og alle tekniske løsninger med datastyring, fôringsanlegg, drikkenipler og hustyper, er de samme? Og spesielt når Danmark praktiserer 40 og Finland 42 kg/m2.

Inspirert av svenskene har myndigheten og næringen utarbeidet sertifiseringsprogrammet med tråputepoengene som en viktig parameter. Sår på tråputene henger helt klart sammen med dårlig, fuktig strøkvalitet.

For å bli godkjent må en imidlertid innfri alle de sjekkpunktene Mattilsynet hadde i tilsynet uten anmerkning. Jeg er overbevist om at 75 prosent av dagens produsenter uten problemer innfrir kravene til sertifisering. Målet er at alle som skal være med i framtiden, blir sertifisert. Gjengangerne med høye tråputepoeng forsvinner automatisk når de får redusert kapasitetsutnyttelsen i huset til et nivå som betyr direkte tap.

Vi er glad for at Mattilsynet har gjennomført en så omfattende undersøkelse. Vi må tåle berettiget kritikk. Samtidig må det være lov å stille noen spørsmål ved rapporten.

Trist er det når rutiner ved slakteriene, hvor Mattilsynet er hver dag for å sjekke dyrene og se til alt er i orden, viser alvorlige avvik som svekker næringens omdømme. Riksrevisjonens kritikk om ulikheter i hvordan tilsynet praktiseres, er berettiget. Kyllinger skal ikke lide ved oppstalling og avlivning før slaktingen. Rapporten hadde stått seg på en mer nyansert gradering av avvikene. Statistikker om dyrevelferd lyver når det ikke gjøres forskjell på avvik hvor dyrene lider, og avvik uten påvirkning av dyrehelsa.

Nå er det viktig at næringen og Mattilsynet ser på rutinene, slik at vi sammen kan fortelle storsamfunnet at vi har klart å gjøre dyrevelferden mye bedre.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt