Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Gjestekommentar / Vår felles utfordring

Vår felles utfordring

Gjestekommentaren nr. 1, 2019 er skrevet av Hans Thorn Wittussen, konst. konsernsjef i Nortura.
– Der er viktig at vi som bransje står sammen og bruker de verktøyene vi har for å bygge kjøttets omdømme.

Det mangler ikke på krevende saker i vår bransje. I fjor sommer opplevde vi en dramatisk tørke som førte til at mange bønder måtte slakte dyrene sine tidligere enn planlagt. Vi lever med en ubalanse i råvaremarkedet og til tider overproduksjon. Og 2019 startet med et sterkt fokus på bærekraft og kjøtt, gjennom EAT-rapporten.

Selv om vi har mange krevende saker, må vi ikke glemme de positive sidene ved norsk landbruk. De siste ukene har vi sett mange stemmer i debatten som trekker fram et landbruk som på svært mange områder er fremst i verden. Vi vet at det norske landskapet og klimaet gir gode forutsetninger for å produsere kjøtt. Vi vet at vi har blant de friskeste dyra i verden og dermed lavest bruk av antibiotika. Vi har en unik dyrehelse som påvirker klimaavtrykket positivt: Friske dyr gir lavere klimaavtrykk. Veterinærinstituttet slår fast at mens gjennomsnittlig utslipp fra i ku i verden er 46 CO2-ekvivalenter, så er tilsvarende tall hos norsk storfe 17. Det er nesten en tredel av snittet ellers i verden.

Kolberg går av som konsernsjef i Nortura (21.11.2018 - bladet Kjøttbransjen)

Dersom Norge skal bidra til verdens matproduksjon må det komme fra beitedyr. To tredjedeler av jordbruksarealet i Norge kan ikke brukes til annet enn å dyrke gras som dyr kan beite på. Den unike norske «kombikua» gir oss både melk og kjøtt. Høy ressursutnyttelse gir lavt klimaavtrykk. 75 prosent av storfekjøttet i Norge kommer herfra. Dette er viktige elementer å ha med seg inn i en viktig debatt om hvordan vi kan produsere mat og samtidig bidra til å redusere klimautslippene i verden.

Alle disse sakene er våre felles utfordringer i bransjen. Det gjør det også viktig at vi som bransje står sammen og bruker de verktøyene vi har for å bygge kjøttets omdømme. Både Animalia og Opplysningskontoret for egg og kjøtt har en viktig rolle i dette arbeidet. Gjennom tiår har vi bygget opp en matproduksjon som har unngått de store skandalene. Det ligger møysommelig arbeid bak. Nordmenn kan stole på norsk mat. Men det gjør det også lettere å kunne ta for gitt. Sagt på en annen måte; vi tar ofte for gitt det vi er vant med. Det gjør det enda viktigere å framsnakke det vi får til.

Bedret resultat for Nortura i 3.tertial (14.01.2019 - bladet Kjøttbransjen)

Vi har unike historier på bærekraft, helse og dyrevelferd som jeg håper flest mulig får kjennskap til. Det betyr ikke at vi ikke skal ha nye ambisjoner for hva vi vil forbedre, men vi kan også koste på oss å være stolte av det vi har fått til.

Vi jobber kontinuerlig med å løse de utfordringene vi møter. At vi over lengre tid har hatt en vanskelig markedsbalanse på gris er ingen hemmelighet. Derfor er jeg også glad for at vi i et godt samarbeid med bransje og myndigheter også lykkes med å finne løsninger og har fått på plass utkjøpsordningen for gris.

Min hovedjobb er å forsterke arbeidet med å sikre Nortura sin framtid som et selskap eid av den norske bonden. Det skal vi gjøre gjennom å forbedre driften vår, slik at vi er konkurransedyktige i markedet og ved å gjøre forbrukerne trygge på at de kan kjøpe våre produkter med god samvittighet fordi vi tar samfunnsansvar i alle ledd.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt