Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Gjestekommentar / Tre faktorer for gode marginer

Tre faktorer som skaper gode marginer

Gjestekommentaren nr. 3, 2017 er skrevet av Jøran Olsson, adm. direktør i Norsk Kjøtthandel.
– Utfordringen er at ekstrakostnader ved ikke optimal prosess er vanskelig å få frem på et regneark.

Det er kun tre faktorer som virkelig bidrar i jakten på gode marginer, sier adm. direktør i Norsk Kjøtthandel.

Nordfjord Kjøtt og Hole Kjøtt er to helt forskjellige bedrifter i størrelse, men felles for dem er gode marginer og derav gode resultater leser vi i siste nummer av Kjøttbransjen.

Begge har trolig tatt bevisste veivalg på hva som har skapt gode marginer. Dette varierer fra bedrift til bedrift, men min påstand er at det kun er tre faktorer som virkelig bidrar:

  • Optimalt råvareforbruk
  • Lav direkte lønn
  • Høy produktpris

Dette høres enkelt ut, men under disse tre postene ligger det svært mange tiltak som er vanskelige og krever gode fagkunnskaper. Som forståelse av at råvaren kommer fra levende dyr hvor alle dyr stort sett har like mye av alt og at kvaliteten varierer gjennom året er viktige faktorer.

Under råvareforbruk er det enkelt å ha fokus på prisen, mens riktig bruk og riktig prosess kanskje gir mye bedre marginer. Utfordringen er at ekstrakostnader ved ikke optimal prosess er vanskelig å få frem på et regneark. Dette kan være for høyt svinn, bruk av feil råvare eller dårlig produksjonsplanlegging så varer må dumpes til lav pris. Da kan marginene bli helt borte selv om regnearket på innkjøpsprisen ser bra ut.

Kompetente ansatte som jobber smart med faglig trygghet, bidrar også til økte marginer. Det skaper dessuten trivsel og lavt sykefravær som igjen bedrer marginene ytterligere. Selve timelønnen er selvfølgelig også viktig og er lett å få frem på et regneark, men trolig ikke det viktigste for å skape marginer.

Når det gjelder selve produktprisen, oppleves det alltid vanskelig å få økt denne og ofte er den satt. Kanskje viktigst er å være i stand til å si nei under forhandlinger. Andre opplagte ting for å få opp prisen er design, produktegenskaper, pakkemetoder, merkevare, markedsføring og mye mer. Med fullt fokus på disse tre hovedområdene og med god planlegging vil marginene komme og du vil få bedre tid.

Og apropos tid: tid er kanskje det eneste vi alle har like mye av i hele verden. Spørsmålet er hvordan skal vi bruke den? Ofte står det mellom jobb, familie, venner og egne interesser. Derfor er det viktig å være bevisst på tiden man bruker på jobb.

Skal man skape best mulig marginer vil fokus på de tre områdene nevnt ovenfor være viktigst. Uavhengig størrelse på bedrift, om man har mange ansatte eller kun noe få, så må alt gjøres. De fleste føler nok at man har litt for mye å gjøre og litt for få ansatte. Mattilsynet, Arbeidstilsynet og ikke for å glemme kunden krever stort sett det samme av alle bedrifter.

Da er en løsning å bruke bransjens støtteapparater aktivt. Det er derfor bedriftene er aksjonær eller medlem i f.eks. Norsk Kjøtthandel, KLF og NHO. Dette er bedrifter/organisasjoner som sparer deg for tid og penger samt skaper gode og rettferdige rammebetingelser.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt