Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Gjestekommentar / Tenk krise før den oppstår!

Tenk krise før den oppstår!

Gjestekommentaren nr. 3, 2014 er skrevet av Hans Frode K. Asmyhr, director i Burson-Marsteller.
- For bedrifter i kjøttbransjen vil mye stå på spill dersom de ikke klarer å håndtere kriser på en god og riktig måte.

Produksjonsbedrifter innenfor matvareindustrien har en særlig høy risiko for å kunne bli utsatt for uforutsatte kriser. Stans i produksjonsapparatet, utfordringer i logistikk eller alvorlig kvalitetsfeil med produktene er situasjoner som kan sette liv og helse i fare og/eller true bedriftens økonomi og omdømme. En krise kan medføre store økonomiske utlegg isolert sett og dersom hendelsen er dårlig håndtert av ledelsen kan man oppleve en alvorlig tillitssvikt i markedet, noe som setter både arbeidsplasser og aksjonærenes midler i fare.

Du dømmes ikke etter krisens årsak, men etter håndteringen av den. En av de viktigste oppgavene til bedriftens ledelse er derfor å sørge for at bedriften har en oppdatert kriseplan og at både ledelse og ansatte jevnlig  gjennomfører realistiske kriseøvelser. Som rådgiver for mange bedrifter ser Burson-Marsteller at mange bedrifter ikke prioriterer dette arbeidet i en hektisk hverdag.

Viktige elementer i en løpende plan for krisehåndtering vil være: – Jevnlig teste ut kriseorganisasjonen og kriseplanen. Da vil man raskt få kunnskap om hvilke hull bedriften har i sin krisehåndtering, samt hvordan organisasjonen responderer når en krise oppstår. – Praktisk trening er helt avgjørende for at alle deler av organisasjonen skal spille på lag når krisen oppstår. Lite skal til for å skille suksess og fiasko i en slik situasjon.

Å ha en løpende bevisstgjøring hos de ansatte er helt vesentlig for å sikre at organisasjonen responderer raskt nok. Viktig blir å synliggjøre hvor beredskapen fungerer godt og å avdekke svakheter, feil og mangler i rutiner og kriseplaner – for derav å forbedre disse. Tydeliggjøre hvordan organisasjonen kan få til et best mulig samarbeid og arbeidsfordeling i oppstarten og i gjennom hele krisesituasjonen.

Og vær sikker: krisen kommer alltid når man minst venter det. Krisekommunikasjon og kommunikasjon i prekære situasjoner fordrer gjerne at man som selskap og leder raskt er i stand til å formidle et budskap og/eller besvare innkommende spørsmål fra mange ulike interessenter. I slike situasjoner er trening, både på utvikling av budskap og på fremføring av dem til svært god hjelp.

For bedrifter i kjøttbransjen vil mye stå på spill dersom de ikke klarer å håndtere kriser på en god og riktig måte. Gode risiko- og sårbarhetsanalyser sammen med en god, operativ kriseplan og en kriseorganisasjon der ansvar og roller er tydelig, reduserer sannsynligheten for at noe skjer og konsekvensene hvis noe skulle skje.

Les flere saker fra bladet Kjøttbransjen nr. 3, 2014.

Les flere saker fra siste utgave av bladet Kjøttbransjen.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt