Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Gjestekommentar / Strid om kjøtt

Strid om kjøtt

Gjestekommentar 2/2011
Av divisjonsdirektør Knut-Inge Klepp, Helsedirektoratet

Divisjonsdirektør Knut-Inge Klepp, Helsedirektoratet

Statlige kostråd skaper engasjement og ergrelse, men kan myndighetene la være å komme med en anbefaling til folk flest når den samlede dokumentasjonen karakteriseres som overbevisende?

De nye kostrådene bygger på en grundig kunnskapsoppsummering av internasjonal forskning om sammenhengen mellom mat og kroniske sykdommer. Rådene er utformet konkrete og kvantitative der det er vitenskapelig grunnlag. Kun der den samlede dokumentasjonen kan karakteriseres som overbevisende eller sannsynlig, brukes den som grunnlag for kostråd. Så også med kjøttrådet. Helsedirektoratets råd om kjøtt er formulert slik: ”Velg magert kjøtt og magre kjøttprodukter. Begrens mengden bearbeidet kjøtt og rødt kjøtt.” Dette rådet, og at svinekjøtt regnes som rødt, har provosert mange.

Blant annet har det ført til diskusjon om myndighetenes tall for kjøttforbruk. På bakgrunn av data fra matforsyningsstatistikk, forbruksundersøkelser og kostholdsundersøkelser, anslår Nasjonalt råd for ernæring at det totale inntaket av spiseferdig kjøtt per person er omkring 100 gram per dag (cirka 80 gram rødt kjøtt og 20 gram hvitt kjøtt). Gjennomsnittlig inntak av rødt kjøtt er dermed cirka 560 gram i uken – noe høyere enn rådet om å begrense inntaket til 500 gram i uken. Mengden er beregnet som spiseferdig kjøtt. Uspiselige deler er fjernet, kjøttet er tilberedt og vekttap ved steking og koking er trukket fra. Det anslås at vel halvparten av oss spiser mer rødt kjøtt enn anbefalt.

Oppsummeringer av vitenskapelige undersøkelser viser at det er dokumentasjon for at rødt kjøtt og bearbeidede kjøttprodukter øker risikoen for utvikling av tykk- og endetarmskreft. I disse undersøkelsene er kjøtt fra storfe, svin, sau og geit inkludert i rødt kjøtt. Myndighetene inkluderer derfor svin i rødt kjøtt. Anbefalingen på maks 500 gram inkluderer rent rødt kjøtt og bearbeidede produkter av rødt kjøtt. Mengden 500 gram er angitt som spiselig og ferdig tilberedt kjøtt. Dette tilsvarer cirka 700-750 gram rå vekt. Anbefalingen ligger på dette nivået siden økningen i risiko for tykk- og endetarmskreft begynner ved dette inntaket. Det er uklart om rødt kjøtt fra andre arter har samme helseeffekt.

Det er viktig å merke seg at anbefalingen om rødt kjøtt ikke er at inntaket skal være så lavt som mulig, men at inntaket ikke bør overstige 500 gram per uke. Målet med kostrådene er at folk flest skal ha et godt grunnlag for å sette sammen et kosthold som kan forebygge kroniske sykdommer. Et hjelpemiddel til å omsette kostrådene i praksis er Nøkkelhullet, hvor myndighetene samarbeider godt med bransjen. Her har det skjedd en positiv produktutvikling, som har ytterligere potensial.

Når den samlede vitenskapelige dokumentasjonen viser en overbevisende sammenheng mellom inntak rødt kjøtt og bearbeidede kjøttprodukter og kreft i tykk- og endetarm, kan myndighetene ikke la være å komme med en anbefaling.  

 

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt