Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Gjestekommentar / Overskudd til besvær

Overskudd til besvær

Gjestekommentaren nr. 10, 2017 er skrevet av Ståle Gausen, styreleder i KLF.
– Jeg vil med dette få ønske alle ansatte i KLF, våre medlemmer og samarbeidspartnere en riktig fin jul og et godt nytt år!

I det lange løp er alle bedriftene i norsk kjøtt- og fjørfeindustri tjent med at det er balanse det norske kjøtt- og eggmarkedet. Det gir forutsigbarhet og et godt grunnlag for en konkurranse mellom bedriftene på like vilkår.

De siste måneders uro rundt eksport av sau til Afghanistan, og den realitet at vi har store overskudd av sau, lam og egg, samt et voksende overskudd av gris, viser at det er behov for nye verktøy for å bedre markedsbalansen i kjøtt og egg-markedet. Eksportmulighetene for overskudd av sau og lam gjennom prisnedskriving er ikke til stede, og fra 2020 vil tilsvarende utfordringer også komme på gris.

Flere av partiene på Stortinget støtter Nortura og KLF sine planer om et Markedsråd, men vi har ikke klart å få på plass en aksept i regjering og storting. Dette er beklagelig for bransjen og den norske bonden.

Landbruks- og matminister Dale vil avvikle opplysningskontorene, men flertallet på Stortinget ville det annerledes. En samlet kjøttindustri, sammen med Bondelaget og annen landbruksbasert industri, klarte å snu saken slik at det er flertall på Stortinget for å utrede opplysningskontorenes fremtid, arbeidsoppgaver og organisering.

Opplysningskontorene skal driftes som tidligere frem til en utredning er gjort. MatPrat representerer kjøtt og egg, og er et viktig verktøy for å styrke råvareproduksjon i Norge og balansere markedene. KLF er ikke imot endringer, vi skal være med å finne løsninger slik at midlene brukes optimalt innenfor rammen av det Stortinget ønsker og bransjen trenger.

Kjøtt- og fjørfebransjen har svært stramme marginer. Med store og vedvarende overskudd av råvarer, blir presset svært stort på råvarebedriftene. Lave marginer og store nedskrivninger av varelagerverdier har før til at svært mange av bedriftene hadde sviktende resultat i 2016. Det samme bildet forventes også i 2017. Med prognoserte overskudd av sau, lam, gris og egg ser 2018 ut til å gi oss de samme utfordringene. Et bedre balansert marked er igjen nøkkelordet.

KLF hadde i forrige periode svært gode økonomiske resultater. Investeringen KLF gjorde for 15–20 år siden for å sikre medlemmene like konkurransevilkår for slakteavfall- og beinhåndtering gjennom Norsk Protein, ga oss en solid avkastning. Det forventes også et bra overskudd i 2017 på grunn av gode resultater av finansplasseringene. Dette gir KLF ytterligere muskler til å kunne investere videre i løsninger til det beste for våre medlemsbedrifter.

KLF skal i første halvår 2018 starte arbeidet med å etablere en ny strategiplan for KLF. Vi ser at det er store endringer rundt oss, både blant de organisasjonene som vi jobber med/mot, samt hos våre medlemmer. Vi vil på nyåret ta kontakt med en del av dere for å få innspill til hva som er viktig for KLF å prioritere i sitt videre arbeide. Med etableringen av Animalia AS må vi også se på hvilke oppgaver som skal ligge hos KLF, og hvilke som skal ligge hos Animalia AS. Samme vurdering må også gjøres opp mot MatPrat og andre. Dette blir viktig arbeid, og vi tar gjerne tilbakemeldinger fra våre medlemmer rundt KLF sin fremtid.

Årets Landsmøte, som ble gjennomført i Ålesund og i Geiranger, ble en suksess. Flotte bedriftsbesøk i svært fine omgivelser, toppet med gode møter og god sosial stemning. Stor takk til alle som deltok i gjennomføringen, og alle bedriftene som stilte opp og hadde flotte omvisninger. Jeg vil med dette få ønske alle ansatte i KLF, våre medlemmer og samarbeidspartnere en riktig fin jul og et godt nytt år. En spesiell hilsen til alle ansatte i MatPrat, som har hatt en vanskelig høst på grunn av manglende avklaring rundt videre drift. Vi klarte å lande saken så langt. Nå må vi alle bli med og yte gode bidrag i den videre utredningen.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt