Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Gjestekommentar / Om fjørfe, søyler og regulering

Om fjørfemarkedet, søyler og markedsregulering

Gjestekommentaren nr. 2, 2016 er skrevet av Ivar Pettersen, NIBIO og Handelshøyskolen ved NMBU
- Det er uheldig om frykten for at kontrollen og styringen havner på sisteleddet, skal blokkere viktige produktivitetsfremskritt.

Ivar Pettersen, NIBIO og Handelshøyskolen ved NMBU.

Produktivitet er et aktuelt tema. Produktivitetskommisjonen maner til økt satsing på mer effektiv produksjon. I første omgang kom også matindustrien dårlig ut. Men med støtte via forskningsmidler fra Landbruksdirektoratet, og i tett samarbeid med industrien, har vi bl.a. vist at det største matindustriforetaket, Nortura, sannsynligvis har hatt meget høy produktivitetsvekst. Kjøttindustrien ser ut til å ha gått foran, sammen med bøndene.

Dagligvarehandelen har stilt krav og kjøttindustrien har svart med kraftig effektivisering. På et seminar om produktivitet i høst sa Nortura-sjefen at nå avhenger produktivitetsveksten av samspillet med handelen. Det skaper frykt. Begrepet «søyledannelser», som fikk sitt gjennomslag med Matkjedeutvalget, blir sjelden omtalt positivt på leverandørsiden og oppfattes som samarbeid ensidig på handelens premisser. 

Erfaringen fra fjørfemarkedet peker nå mot enda mer søyledannelse. Nå skiftes leveringskontrakter mellom leverandører med kort varsel og på like kort tid skal leverandørene tilpasse leveringene fra produsentene. Det er ikke behagelig, og løsningen kan være tettere samarbeid i verdikjeden. Noen ønsker seg derfor tilbake til markedsregulering, mottaksplikt, ro og orden, også i fjørfemarkedet.

Jeg er usikker på om problemene i fjørfesektoren sier særlig mye om verdien av markedsregulering og mottaksplikt. For det første: Primærprodusentene kan enes om felles betingelser i kontrakter med industri og dagligvareaktører, uavhengig av markedsregulering. Fjørfeprodusentene kan snakke sammen på tvers av «søylene» og stille vilkår for kontraktproduksjon. Den anledningen bør de utnytte enten de tilhører samvirket eller ikke.

Når markedsregulator må nedskalere sin produksjon på grunn av tapte kontrakter, må andre øke. At markedsregulator taper markedsandeler, svekker ikke omsetningen. Det er mer sannsynligvis mat sterk konkurranse tjener det samlede markedet. Mottaksplikten verken kan eller bør hindre omstillingen, men det kan tenkes at markedsreguleringen ville forsterket problemene og utsatt omstillingene. Jeg tror de endringene vi nå ser, ville kommet uansett, helt uavhengig av markedsregulering og mottaksplikt.

Vårt inntrykk er at de fleste, som Nortura sjefen, ser at det er produktivitetsvekst i godt samspill mellom primærproduksjon, industri og handel. Gode søyler er ofte produktive leveringskjeder. Det er uheldig om frykten for at kontrollen og styringen havner på sisteleddet, skal blokkere viktige produktivitetsfremskritt. Primærprodusentene sitter med nøkkelen. Primærleddet må ruste seg for dette samarbeidet i søylene, utnytte sin maktmulighet på en selvstendig måte. Det kan være produktivt for Norge og for kjøttsektoren.

Les tidligere gjestekommentarer i bladet Kjøttbransjen.

Les flere saker fra siste utgave av bladet Kjøttbransjen.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt