Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Gjestekommentar / – Naturlig å spise dyr!

– Naturlig å spise dyr!

Gjestekommentaren nr. 5, 2019 er skrevet av Geir Pollestad (SP), leder av Stortingets næringskommite.
- Det viktigste vi kan gjøre for dyrene og bøndene er å fortsette å kjøpe kjøtt og kjøttprodukter.

Dyr er ikke mennesker og kan derfor ikke sammenlignes. Det er med andre ord naturlig for oss mennesker å spise dyr, men la oss snakke om dyrevelferd.

Dyrevelferd er viktig og jeg er langt på vei enig med dem som mener at måten vi håndterer dyra våre på, sier noe om hva slags samfunn vi er. Jeg mener diskusjoner om dyrevelferd må bygge på noen helt grunnleggende forutsetninger og jeg har tidligere forsøkt å konkretisere ti av disse forutsetningene. Mitt utgangspunkt er at dyrevelferd i hovedsak skal styres av myndighetskrav. Det vil si at kravene gjelder på alle gårder og for alle dyr. Det er dessuten naturlig at kravene til dyrevelferd blir endret over tid.

Personlig er jeg urolig for at mange ikke har et forhold til matproduksjon og husdyr. Manglende kunnskap og kjennskap kan gjøre det vanskelig å ta et fornuftige standpunkt. Derfor må landbrukets aktører være åpne om hvordan husdyra har det og hvorfor de har det slik. Det er nemlig ikke lett å være forbruker i disse tider. På den ene siden får disse servert dyrevernsaktivistenes skremmebilder. På den andre siden får de reklameindustriens romantiske bilde. Og bare for å slå fast: bønder går rundt ikke på gårdstunet og vugger grisene sine. Derfor bør f.eks. Nortura slutte med å lage videoer som gir inntrykk av dette.

Enkelte har tatt til orde for boikott og kjøpestopp av svinekjøtt. Dette gagner absolutt ingen. Boikotten mot svinenæringen har sitt utspring i NRK-dokumentaren «Gris». Denne filmen viser klare brudd på regelverket og dårlige holdninger til dyrehold. Problemet med en boikott er at den vil ramme alle de svinebøndene som driver i tråd med regelverket. Når  etterspørselen faller, vil prisene falle. Det gjør at dyktige og hardtarbeidende bønder blir rammet økonomisk.

Problemet i filmen «Gris» er ikke regelverket, men at regelverket ikke blir fulgt. Da blir det prinsipielt feil å gjennomføre en boikott som rammer de som driver lovlig. Jeg er overrasket over at en avis som Aftenposten av prinsipielle grunner ikke tar klart avstand fra boikott som virkemiddel. Det er i realiteten en kollektiv avstraffelse av tusenvis av bønder som driver bra.

Jeg mener det viktigste vi kan gjøre for dyrene og bøndene er å fortsette å kjøpe kjøtt og kjøttprodukter. Om noen ønsker å kjøpe dyrere kjøtt som er produsert med strengere krav til dyrevelferd, så står alle og enhver fritt til det. Regelverket for hold av griser er blitt gradvis skjerpet. Norge har i dag strengere krav for svineproduksjon enn våre naboland og ikke minst strengere krav enn det som gjelder i EU.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt