Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Gjestekommentar / Narasinfri kylling – hurra?

Narasinfri kylling – hurra?

Gjestekommentaren nr. 4, 2015 er skrevet av Benedicte Lund, fagansvarlig egg/fjørfe i KLF.
- Ved å forsere utfasing av narasin for raskt risikerer man å måtte 'krype til korset'.

Begrepet «narasinfri kylling» kan vi slutte å bruke i forbrukersammenheng. Hvorfor? Jo, fordi kyllingen forbrukerne møter i Norge beviselig er narasinfri. Fôret kyllingen får mot slutten av oppfôringstiden inneholder ikke koksidiostatika og når dyra slaktes er kjøttet fritt for narasin. Narasin har vært tilsatt fôret til nesten all slaktekylling i ca. 20 år. I 2014 ble det i Norge slaktet ca. 75 millioner kyllinger som hadde fått dette parasittmiddelet i fôret. I tiden stoffet har vært brukt i Norge og utlandet, har ingen til nå klart å påvise sammenheng med økt antibiotikaresistens.

- Nei til konkurranse om mattrygghet (Leder i bladet Kjøttbransjen nr. 03 /2015)

Narasin beskytter mot en rekke typer encellede parasitter i familien «koksidier» som kan gi tarmsykdom og død. Narasin er derfor i Europa klassifisert som «koksidiostatika », ikke antibiotika. Uten narasin får dyra også lettere infeksjoner av en type bakterier som gir sår og ødelagt vev i tarmen hos kylling. Begge disse tilstandene betyr dårlig dyrevelferd. Disse tarminfeksjonene jeg nevner her vil, om vi faser ut narasin, måtte bli behandlet med vanlig antibiotika, som vi vet kan gi resistensutvikling.

Norge har en lang og god tradisjon for å være best i klassen, og det er klart at vi helst skulle se at vi kunne produsere slaktekylling uten bruk av en slik fôrtilsetning. For rundt 10 år siden ble det gjennomført et prosjekt som hele næringen støttet. Vi så på ulike måter å fôre, og å holde dyr på som skulle gjøre fôrtilsetningen overflødig. Men, bransjen klarte det ikke! Forsøkene gav utbrudd av koksidiose og andre bakterieinfeksjoner så ofte at det var uforsvarlig å stoppe bruken av narasin. Hensynet til dyrehelse og velferd gjorde sitt til at vi fortsatte å bruke det.

Men vi vil gjerne ha en kylling- og husdyrproduksjon i Norge som fungerer godt uten «beskyttelsesstoffer». Vi ønsker å kunne fôre og holde dyra på en sånn måte at de holder seg friske. Dette har vi lang tradisjon for å samarbeide om i norsk husdyrnæring på tvers av aktørene. Vi gjør det i samarbeid med Mattilsynet gjennom ulike retningslinjer. Vi gjør det i høy grad ved eierskapet til Animalia som er næringens felles fagkontor, og ikke minst gjennom felles prosjekter ved Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet og Veterinærinstituttet. Frem til nå har det ikke vært tradisjon for i Norge å blande marked og butikk inn i de faglige vurderingene som ligger bak produksjonen av trygg mat.

Høsten 2014 fikk Veterinærinstituttet etter søknad fra næringen, med Nortura i spissen, penger til et 4-årig prosjekt for å forske nettopp på hvordan vi kan produsere slaktekylling uten bruk av  koksidiostatika. Vi skulle med andre ord, igjen, se om det var grunnlag for å kutte ut koksidiostatika. Ett halvt år inn i prosjektet lanserer Nortura og NorgesGruppen ASA «Fremtidens kylling er her». Der ligger kjernen i vår undring. Hvorfor dette plutselige hastverket?

De risikerer at mange dyr får dårligere velferd som følge av forsøket, og at flere flokker må behandles med antibiotika. Ved å gjøre dette raskere enn det er godt faglig grunnlag for, så «tvinger» de konkurrerende aktører innen kyllingproduksjon på banen. «Alle» må nå, hver for seg, finne ut av produksjon-uten-narasin-nøtta. Er ikke det en endring i retning av konkurranse på mattrygghet så vet ikke jeg.

At en ønsker å koble narasinbruk med antibiotikaresistens før vitenskapen har kunnet vise det, er også underlig. At de vil bruke denne mediebårne sammenhengen til å si at de er først i mål med det siste nye innen vaksinebruk – før vi kjenner hele effekten av ny praksis, vitner om en dreining fra faglig forsvarlige valg, til å helst ville tekkes til dels uopplyste salgsfolk.

Les flere saker fra bladet Kjøttbransjen nr. 4, 2015.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt