Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Gjestekommentar / Mindre kjøttforbruk, men lysning

Mindre kjøttforbruk, men lysning

Gjestekommentaren nr. 10, 2018 er skrevet av Ståle Gausen, styreleder i KLF.
– Vi må alle bidra til å holde produksjonen på et fornuftig nivå.

Etter flere tiår med økt kjøttforbruk her i landet, synes denne trenden nå å være snudd. Sterke vinder blåser, og noen gir oss litt motvind; vegetartrenden, kjøttfrie dager, ønsker om redusert fettinntak, osv. Samtidig ser vi en gledelig utvikling rundt matsvinn, hvor vi kaster mindre mat. Dette er svært bra, men er også med på å redusere forbruket. Kjøtt har en svært viktig rolle i vårt kosthold, og bransjen er positive til å bidra med å optimalisere våre produkter i forhold til helse og miljø. Her jobbes det løpende med både salt og fett, i nært samarbeid med myndighetene. Det er viktig å presisere at kjøtt har en solid posisjon i et sunt og riktig sammensatt kosthold.

Med en nedadgående trend i kjøttforbruket og mange år med overproduksjon, kombinert med nye avtaler om økt import, har det over tid gitt oss overproduksjon av både gris og sau/lam. I tillegg ser vi at underdekningen av norsk storfekjøtt krymper år for år, og går i en retning hvor vi kan ha overproduksjon om noen år. Et balansert marked ligger til grunn for målsettingene i Jordbruksoppgjøret, og er helt avgjørende for at vi skal klare å holde en fornuftig pris på råvarene, og gjennom dette en akseptabel inntjening til bøndene.

Denne utviklingen gjør at landbruket og bransjen må tørre å drøfte hvor stor egenproduksjon og sjølforsyningsgrad vi bør ha i Norge. Å planlegge med 100 prosent dekning av norske råvarer (korrigert for pålagte kvoter), er i beste fall en risikosport hvis målet er å klare å oppnå markedsbalanse og uttak av målpriser til bøndene. Kanskje bør målsettingen være 95 prosent?  Sannsynligvis vil det medføre færre bønder, men de som blir igjen vil kunne få en tryggere økonomisk hverdag. Uansett er dette en viktig diskusjon som vi må ta.

Nortura og KLF enige om ny ordning for markedsbalansering (kjottbransjen.no - 25.08.2016)

Det er gledelig å registrere at både direktoratet og departementet har gitt sin støtte til en utkjøpsordning for gris. Dette er fornuftig og et avgjørende tiltak for å få kontroll på overproduksjonen av gris. Antallet purker som er i produksjon, og mengden med smågris som fødes, må reduseres. Det kan vi få til , med denne utkjøpsordningen. Når det er sagt, så er det avgjørende at både svineprodusentene og slakteriene ikke motiverer til snarlig økning i sine besetninger. Vi må alle bidra til å holde produksjonen på et fornuftig nivå. Det er derfor godt å se at både enkeltprodusenter og slakterier tar ansvar for å bidra med å få produksjonen ned. Spesielt imponerende er tiltakene som Furuseth AS og Fatland-konsernet gjorde for å  iverksette volumreduserende tiltak. Dette viser at KLF-slakteriene tar ansvar selv om vi ikke er markedsregulator.

Dyrevelferden i Norge er generelt svært god og i skrivende stund har ca. 70 prosent av svineproduksjonen registrert seg i Helsegris-systemet. Dette er bra, men ikke godt nok. Alle som produserer mer enn 50 slaktegris pr. år, skal med, og det må vi få på plass snarest. I en situasjon hvor forbruket går noe ned, og tilliten til kjøttbransjen svekkes noe, er det avgjørende for fremtidig utvikling i markedet at vi kan dokumentere god dyrevelferd i alle besetninger.

Hårete mål for svinenæringen (kjottbransjen.no - 20.06.2018)

Nye negative oppslag i media rundt dårlig dyrevelferd vil svekke salget og tilliten ytterligere, og da er det nok med bilder fra en besetning som ikke har ting på plass. I denne omgangen var det slaktegrisbesetningene som fikk jobben med å etablere helegrissystemet, og kombinertbesetningene kommer i løpet av kort tid. Bransjen har også besluttet at vi skal ha tilsvarende systemer for andre dyreslag, og dette blir viktig for å bygge en god markedsutvikling i fremtiden.

Jeg vil benytte anledningen til å takke for året 2018 som snart ebber ut. Spesielt takk til ansatte i KLF med Bjørn-Ole som er solid hærfører. Dere gjør en svært viktig jobb for våre medlemmer. Vil også sende en hilsen til ansatte i Animalia, som har ett års drift som aksjeselskap. Jeg er imponert over det hvor solide fokus dere har hatt på å skape en nøytral og offensiv organisasjon, og vi ser frem til å fortsette dette arbeidet sammen med dere. Til alle dere andre som vi samarbeider med – takk for godt samarbeid og gode relasjoner – vi har mange saker å ta tak også i 2019.

Så ber vi alle KLF-bedriftene å allerede nå sette av tid til å bli med på KLF sitt Landsmøte 6. og 7. juni, som denne gangen holdes i Brexit-landet Storbritannia. God jul og et offensivt nytt år ønskes dere alle!

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt