Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Gjestekommentar / Matprat gir økt salg og verdiskaping

Opplysningsvirksomhet – overlevning eller framtidsrettet?

Gjestekommentaren nr. 7, 2015 er skrevet av Dag Henning Reksnes, adm. direktør OEK.
- OEK er først og fremst her for å bidra til verdiskapning for den norske bonden og økt omsetning av norsk egg og kjøtt.

- Vi er den eneste kommunikasjons- og markedsføringskanalen som jobber kun for norske bønder og norsk egg- og kjøttindustri, sier Dag H. Reksnes, adm. direktør OEK.

La oss ta svaret med en gang, definitivt framtidsrettet. For en relativt nytilsatt direktør for Opplysningskontoret for egg og kjøtt (OEK) ville vel en annen inngang vært mer overraskende, men for mange aktører ser det ut til å være god grunn til å diskutere OEKs eksistens.

OEK er først og fremst her for å bidra til verdiskapning for den norske bonden og økt omsetning av norsk egg og kjøtt. Dette gjøres gjennom det innarbeidede merkenavnet MatPrat, en ren generisk markedsføringskanal. Men virker det? Et godt og viktig spørsmål. Skaper ressursbruken vår positive resultater for bonden?

OEK har gjennom flere år levert svært gode resultater på merkevarestyrke, kjennskap og bruk, og forbrukene har vært svært positive i sine tilbakemeldinger. Nå har vi nettopp også fått ferdigstilt en undersøkelse gjennomført av SNF (Samfunns- og næringslivsforskning as) i Bergen. Konklusjonen som står i forordet på rapporten er oppløftende i forhold til effekt av vår innsats: «Vi finner at MatPrat sin generiske markedskommunikasjon øker betalingsvilligheten og kjøpsintensjonene for produktet i reklamer og det konkurrerende produktet, både alene og i kombinasjon med privat reklame. Disse effektene gjelder både på merke- og generisk produktnivå, samt at vi finner disse effektene på individ- og forbrukernivå».

Med andre ord, gjennom vår aktivitet oppfyller vi formålet vårt om å bidra til økt salg og verdiskaping av egg og kjøtt. Når det er sagt er det ingen grunn til å hvile på våre laurbær. Vår klare målsettingen som organisasjon er å bli dyktigere, skape mer positiv effekt av det vi gjør og bli bedre på kostnytte. Det vil vi gjøre gjennom å skaffe oss bedre faktagrunnlag, gjøre bedre analyser som grunnlag for tiltak, øke vår kompetanse for å lage bede innhold samt kontinuerlig måle og evaluere det vi gjør. Kontinuerlig utvikling er nøkkelen til suksess, nå og i fremtiden. Alt dette ligger også forankret i vår nye strategi, som kom på plass i 2015.

I dette ligger det at OEK må forholde seg til hva forbrukerne er opptatt av og hvordan de vil ha vårt bidrag kommunisert. Dagens forbrukere er ikke bare ute etter oppskrifter. De ønsker et totaltilbud knyttet til mat. Hvordan er maten produsert, hvordan virker den inn på vår helse, vårt miljø, hva med dyrevelferd, mattrygghet? Slike samfunnsspørsmål må også vi forholde oss til for å kunne oppfylle vårt formål. Dette er nye oppgaver som vi søker å løse innenfor dagens rammer. Oppgaver som kanskje er like viktige som oppskrifter og matinspirasjon for å kunne oppfylle formålet. Tettere samarbeid både faglig og organisatorisk med andre aktører må være en del av svaret for å kunne levere et totaltilbud målrettet og kostnadseffektivt til norske forbrukere.

I debatten rundt OEK ser vi dessverre ofte at det råder misforståelser, som at vi er finansiert av staten, i det minste er halvoffentlig og at vår virksomhet kan nedlegges gjennom politiske vedtak. Vi arbeider derfor hele tiden for å kommunisere tydelig hvem vi er og hvordan vi jobber. Og vi er 100 prosent finansiert av norske bønder og jobber 100 prosent for norske bønder. Og vi er den eneste kommunikasjons- og markedsføringskanalen som jobber kun for norske bønder og norsk egg- og kjøttindustri. Det er en viktig rolle vi skal holde fram med å forvalte godt.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt