Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Gjestekommentar / Markedsbalansering utelukker ikke konkurranse

Markedsbalansering utelukker ikke konkurranse

Gjestekommentaren nr. 6, 2015 er skrevet av Gunnar Gundersen, stortingsrepresentant Høyre.
– Det er behov for endringer og forenklinger som gir alle aktører like muligheter til å lykkes i landbruket, samtidig som vi opprettholder stor grad av forutsigbarhet

Gunnar Gundersen, stortingsrepresentant Høyre (foto: Høyre).

24. juni la professor Erling Hjelmeng frem markedsbalanseringsutvalgets rapport. Jeg overvar fremleggelsen, og av presentasjonen bet jeg meg særlig merke i lysbildet med overskrift «Samlet evaluering» og punkter som «Markedsbalansering bidrar til stabilisering og prisuttak», «Systemet forutsetter begrenset konkurranse og utnyttelse av markedsmakt», «Stimulerer ikke aktivt til produktutvikling» og «Mistillit og lite utviklede kontrollmuligheter». Det beskriver markedsreguleringen av landbruket siden omsetningslovene ble innført på 1930-tallet i et nøtteskall.

- Et godt grunnlag for modernisering (kjottbransjen.no - 24.06.15)

Lav tillit og stor mulighet til å utnytte markedsmakt er en svært dårlig kombinasjon for alle andre enn den som nyter godt av å ha kontroll. Det moderne landbruket trenger både forutsigbarhet og sterkere insentiver til innovasjon og investeringer. Skal vi få en fremtidsrettet utvikling av de landbruksbaserte næringene, mener jeg det er det viktig at alle aktører har tillit til at de får operere på samme vilkår som alle andre i næringen. Markedsbalanseringsutvalget er tydelige på at dette ikke er tilfellet slik omsetning av landbruksprodukter i dag er regulert.

Gode markedsordninger i landbruket er en forutsetning for forutsigbarheten. Det mener også Høyre. Men vi hilser velkommen en modernisering av systemet, ikke minst for å imøtekomme alle aktørenes behov for tillit til  reguleringen. Når det bare er de store samvirkeaktørene med reguleringsansvar som uttrykker å ha tillit til systemet, er det langt fra opplagt at det er disses ønske om å bevare det mest mulig som det er vi skal lytte mest til. De er jo bukken som passer havresekken. For meg er det opplagt at vi særlig må lytte til de stemmene som tør å satse i et marked med rammebetingelser som «forutsetter begrenset konkurranse og utnyttelse av markedsmakt» fra de  store veletablerte aktørene som innehar regulatorrollen.

Utvalgets rapport er interessant lesing. Også der den peker på at systemet er så komplekst at det i praksis ikke er mulig å komme frem til en klar samlet effekt av konkurransevilkårene på industrileddet og forbrukernivået. Min tolkning av dette er at det er behov for endringer og forenklinger som gir alle aktører like muligheter til å lykkes i landbruket, samtidig som vi opprettholder stor grad av forutsigbarhet.

Andre næringer har for lengst gjennomgått modernisering av 80 år gamle funksjonsmåter, og flere har fått et tydelig skille mellom regulatorrolle og aktørrolle. Tiden er overmoden for at landbruket kommer etter.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt