Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Gjestekommentar / – Kompetanse viktigere enn noensinne

– Kompetanse viktigere enn noensinne

Gjestekommentaren nr. 2 2013 er skrevet av Gaute Lenvik, adm. direktør i NHO Mat og Landbruk
- Det er med bekymring at NHO Mat og Landbruk registrerer en redusert oppslutning om kompetanseaktiviteter på alle nivåer i kjøttsektoren.

Gaute Lenvik, adm. direktør i NHO Mat og Landbruk

Norsk olje- og gassektor bidrar til en helt spesiell pris- og kostnadsutvikling i hele den nasjonale industrien. Dette kommer til uttrykk gjennom den todelte økonomien, hvor næringsmiddelindustrien som en del av den tradisjonelt bearbeidende innlandsindustrien, blir stilt ovenfor store krav til effektivisering og produktivitetsvekst. En utfordring som ikke minst møtes med et kontinuerlig fokus på kompetanseutvikling.

Industrien i Norge har alltid satset på kompetanse. Vi har lange tradisjoner med å utdanne, og om nødvendig importere spisskompetanse, og vi har stolte tradisjoner med selvstendige og dyktige fagarbeidere. Nærheten mellom fagarbeider og ledelse bidrar til at veien fra idé til ferdig produkt eller  produksjonsmessige forbedringer er kort. Dette er innovasjon på norsk. Når kompetente operatører ser utfordringer eller muligheter løses dette på stedet. På denne måten kan produktiviteten  kontinuerlig økes uten byråkratiske omveier. Det er de færreste bedrifter som har egne produktutviklingsavdelinger. For de mange kjøtt- og fjørfebedriftene rundt om i landet er det som oftest de mange små forbedringer som bidrar til at resultatet kan bli litt bedre for hvert år.

Matindustrien anses ofte som styrt av handels- og landbrukspolitiske rammebetingelser. Kompetanse er den rammebetingelsen som bedriftene selv kan og bør ta styringen over. Det er bedriftene selv som prioriterer graden av kompetanse i egen virksomhet, og det er bedriftene som også velger hvordan kompetansen skal benyttes.

I perioder med nedadgående resultater for kjøttsektoren som helhet, målt i forhold til marginer og markedsandeler, er satsing på kompetanse viktigere enn noen gang. Skal forholdene bedre seg, og sektoren framstå som attraktiv både for nyrekruttering og investeringer, må den også framstå som kompetent og framtidsrettet. Det er derfor med en viss bekymring at NHO Mat og Landbruk  registrerer en redusert oppslutning om kompetanseaktiviteter på alle nivåer i kjøttsektoren.

For NHO Mat og Landbruk er kompetanse et viktig satsingsområde. Vi medvirker til en god fagutdannelse, og gjennom rekrutterings og kompetanseprosjektet FEED har vi den beste oversikten over det samlede kompetansebehovet for sektoren. Vi er hele tiden i dialog med myndigheter og utdanningstilbydere med utgangspunkt i bedriftenes behov. Som landsforening arbeider vi også med å arrangere møteplasser eller tilrettelegge for etter- og videreutdanningskurs på alle nivåer. Vår jobb er å påvirke og legge til rette, det er imidlertid bedriftene selv som sitter på nøkkelen til kunnskapen og mulighetene.

Les andre artikler fra denne utgaven i arkivet.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt