Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Gjestekommentar / Kompetanse er nøkkelen

Kompetanse er nøkkelen til framskritt

Gjestekommentaren nr. 3, 2016 er skrevet av Espen Lynghaug, spesialrådgiver utdanning og kompetansepolitikk i NHO Mat og Drikke.
– Svært få bedrifter har egne medarbeidere som er øremerket utviklingsarbeid.

Utdanningspolitikken avgjør Nasjonens fremtid. I vår samlede kunnskap, i spisskompetansen, i verdien av vår fremtidige arbeidskraft, der ligger Norges nasjonalformue. Ikke i oljefondet, heldigvis. Samtlige utfordringer kjøtt- og fjørfeindustrien står overfor, handler også om utdanning og kompetanse. Hva man enn ser på, økt konkurranse fra utlandet, miljøkrav, klimaendringer og bærekraftig produksjon, økte fortjenestemarginer, mindre svinn, robotisering, endret forbrukermønster, innovasjon, forskning og utvikling, alt må møtes med kompetanse. Både den kompetansen bransjen som helhet kan spille på, gjennom gode nasjonale FoU-miljøer innen mat og teknologi, og i den kompetansen hver enkelt bedrift besitter.

NHO Mat og Drikke er på vegne av våre medlemmer den formelle part i samarbeidet med myndighetene. Det gjøres en del avgjørende veivalg i disse dager, både innen høyskole- og universitetsutdanningen, i grunnskolen og i fag- og yrkesopplæringen. Hvilken kompetanse vil våre bransjer ha behov for i fremtiden? Hvor stor grad av robotisering blir det, og hvor raskt kommer den? Dette er viktige, men vanskelige spørsmål å besvare.

Det er nedfelt i vår strategi at vi skal arbeide nettopp med dette. Vi skal bidra til at det finnes utdanninger som svarer på våre medlemmers kompetansebehov. Ikke bare sikre at utdanningene finnes og har rett kvalitet, men at det er nok og riktige søkere til disse. Dette krever en samordnet innsats fra oss, våre medlemmer og myndighetene. Vi må vite hvilken kompetanse kjøtt- og fjørfebransjen behøver, og kommunisere dette videre til myndighetene. Samtidig må vi sørge for at bransjen selv tar inn tilstrekkelig antall lærlinger, og har et bevisst forhold til å vedlikeholde kompetansen i arbeidsstyrken.

Mange bedrifter gjorde et løft for 15–20 år siden, og la til rette for at de i produksjonen uten fag- eller svennebrev kunne ta dette som privatister. Jeg tror det er på tide å tenke i de baner igjen. Med den teknologiske utviklingen mange bedrifter har vært igjennom de senere år, eller står foran, kan det være gunstig å gi noen medarbeidere mer teknisk kompetanse? Fagbrev i produksjonsteknikk kan være et godt valg. Svært få bedrifter har egne medarbeidere som er øremerket utviklingsarbeid. Enda færre arbeider med forskning.

Allikevel foregår det i alle bedrifter, gjennom det daglige arbeidet, en rekke aktiviteter som handler om produktutvikling og forbedringsarbeid. Av og til større prosjekter, men ofte små, enkle forbedringstiltak. Vi kaller det medarbeiderdrevet innovasjon, og gjennom denne skjer det aller meste av resultatforbedringer i de fleste bedrifter. Men innovasjon, produktutvikling og resultatforbedringer betinger kompetente medarbeidere. Dette er en felles utfordring for bransjen vår. En utfordring vi må svare på, fordi kompetanse er konkurransekraft.

Les tidligere gjestekommentarer i bladet Kjøttbransjen.

Les flere saker fra siste utgave av bladet Kjøttbransjen.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt