Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Gjestekommentar / Kompetanse er ferskvare

Kompetanseholdbarhet blir stadig kortere

Gjestekommentaren nr. 6, 2016 er skrevet av Espen Lynghaug, spesialrådgiver Kompetanse og utdanningspolitikk i NHO Mat og Drikke.
– Det er anslått at hver tredje manuelle arbeidsoppgave vil være rasjonalisert bort ved hjelp av ny teknologi i løpet av de neste 20 årene.

Espen Lynghaug, spesialrådgiver Kompetanse og utdanningspolitikk i NHO Mat og Drikke.

Holdbarheten på kjøttprodukter blir stadig lengere. Samtidig blir holdbarheten på bedriftens kompetanse stadig kortere. Det er på tide å sette inn korrigerende tiltak.

Det er anslått at hver tredje manuelle arbeidsoppgave vil være rasjonalisert bort ved hjelp av ny teknologi i løpet av de neste 20 årene. Er kjøtt- og fjørfebransjen et unntak? Hvis ikke, hvordan skal vi møte fremtiden på best mulig måte?

Terskelen for å ta i bruk teknologi og automatisering har lenge vært lav i Norge. Også i kjøtt- og fjørfebransjen ser man en raskt økende grad av automatisering i produksjonen. Særlig i de større bedriftene, men også i de mindre. Når mennesket erstattes av maskiner som øker produktiviteten, forsvinner noen manuelle arbeidsoppgaver. Men nye oppgaver kommer også til. Bedriftene melder stadig oftere inn behovet for mer teknisk kompetanse hos medarbeiderne.

Dette kompetansegapet kan reduseres ved rekruttering av fagarbeidere, teknikere og ingeniører med ønsket kompetanse. Men jeg tror at man hovedsakelig bør satse på å oppgradere de eksisterende medarbeiderne ved å gi dem fagutdanning, etterutdanning på fagskolenivå, eller kortere målrettede kurs. Som en bedriftsleder sa det:
– Vi har kjøpt nytt, avansert produksjonsutstyr, men vi har de samme arbeiderne, og de ønsker vi å beholde. Derfor satser vi nå på fagopplæring.

En av NHO Mat og Drikkes hovedsatsninger i perioden 2016–18 er entreprenørskap, nærmere beskrevet som «at mangfoldet og vekstkraften i mat- og drikkenæringen øker gjennom flere nye bedrifter som har kraft til å vokse lokalt, nasjonalt og internasjonalt». I dette målet ligger det en rekke kompetansemessige utfordringer. Entreprenørskap innen matområdet krever ikke minst høy kompetanse på fagarbeidernivå, fordi produktutviklingen oftest skjer gjennom den daglige produksjonen. NHO Mat og Drikke vil fortsatt bidra til at de yrkesfaglige utdanningene er oppdaterte og innrettet mot å kunne utvikle og produsere matvarer av høy kvalitet.

Kompetanse må vedlikeholdes over tid. NHO Mat og Drikke samarbeider med utdanningstilbydere og myndigheter for å sikre våre medlemmer tilgang på rett kompetanse. Vi arbeider også med å legge til rette for systematisk kompetanseheving av medarbeiderne som allerede finnes i bedriftene. Det grønne skiftet, og teknologiskiftet, krever et særlig fokus på etter- og videreutdanning av disse.

Det må utvikles og tilbys relevante etter- og videreutdanningstilbud innen matteknologi, sensorikk, produktutvikling og entreprenørskap. Her er det både mulig å videreutvikle de eksisterende kurstilbudene som diplomkjøttfag, og å sette sammen nye, spissede fagskoletilbud på hel- og deltid.  Hvilke tilbud som bør utvikles, må vi finne ut i tett samarbeid med bransjene. Og når tilbudene er på plass, må også bedriftene kjenne sin besøkelsestid.

Les tidligere gjestekommentarer i bladet Kjøttbransjen.

Les flere saker fra siste utgave av bladet Kjøttbransjen.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt