Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Gjestekommentar / Kjøttkontrollen digitaliseres

Nå skal kjøttkontrollen digitaliseres

Gjestekommentaren nr. 5, 2017 er skrevet av Harald Gjein, adm. direktør Mattilsynet.
– Vi gleder oss over at vi i år ser at flere slakterier investerer i dataterminaler til bruk for Mattilsynets inspektører på slaktelinjene.

Harald Gjein, adm. direktør Mattilsynet.

Kjøttkontrollen er en viktig funksjon i Mattilsynet, som ikke får særlig oppmerksomhet. Men nå legger vi til rette for økt satsing og digitalisering, i nært samarbeid med slakteriene. Kjøttkontrollen representerer en undersøkelse for helse- og velferdsindikatorer av nær 100 prosent av produksjonsdyra i Norge. Mattilsynets arbeid med kjøttkontroll ved slakteriene har imidlertid i liten grad blitt digitalisert. Gammeldagse metoder for innhenting av informasjon og registrering av observasjoner legger begrensninger på mulighetene for å utnytte dataene. Gjennom sitt prosjekt «Systemstøtte for kjøttkontroll» ønsker Mattilsynet å gjøre noe med dette.

Mattilsynet arbeider i prosjektet nært opp mot slakteribransjen og Animalia og ser etter muligheter for både å utnytte allerede eksisterende datasystemer hos slakteriene, og egenutvikling av egne nye systemer. Vi gleder oss over at vi i år ser at flere slakterier investerer i dataterminaler til bruk for Mattilsynets inspektører på slaktelinjene. En helt ny løsning for håndtering av data knyttet til matkjedeinformasjon, planlegging av kjøttkontroll, prøveuttak og oppfølging av observasjoner er også i planleggingsfasen hos oss i Mattilsynet.

Da det nye hygieneregelverket for matproduksjon («Hygienepakken») ble implementert i Norge i 2010, kom kravet om at slakteriene skulle innhente matkjedeinformasjon (MKI) om alle slaktedyr før slakting. Informasjonen skal innhentes, valideres og videresendes til Mattilsynet senest 24 timer før dyra ankommer slakteriet.

Slakteribransjen i Norge innså raskt at det mest fremtidsrettede ville være å bygge opp et elektronisk system for innhenting av denne informasjonen. Animalia har på vegne av den norske slakteribransjen bygget opp Dyrehelseportalen som nav for matkjedeinformasjon. Utbyggingen foregår ennå. Det er mange og store gevinster knyttet til dette systemet. Aldri før har slakteriene hatt så god styring med hvilke dyr de slaktes og deres tilstand. Aldri før har en fått satt like stort fokus på kvaliteten av registreringer som gjøres av veterinærer, slakterier, husdyrprodusenter og Mattilsynet. Den økte kvaliteten på dataene og de store mulighetene til å utnytte informasjonen som hentes inn på en bedre og tryggere måte.

Systemet er unikt i Europa. I Norge har landbruksnæringen, slakteribransjen og veterinærstanden tradisjon for å være åpne og dele informasjon som kan komme allmennheten til gode. Dette er annerledes enn i de fleste andre land. Vi har en slakteribransje som tross sterk konkurranse samarbeider gjennom informasjonsdeling, forskning og utvikling. Det skal vi være stolte av og glade for.

Vi i Mattilsynet mener at med bransjens satsing på Dyrehelseportalen, sammen med Mattilsynets satsing på digitalisering av kjøttkontrolldata, vil gi tryggere og bedre kjøttproduksjon fra enda friskere dyr i veldrevne besetninger.

Les flere saker fra siste utgave av bladet Kjøttbransjen.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt