Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Gjestekommentar / Kjøttbransjens tre hovedutfordringer

Kjøttbransjens tre hovedutfordringer

Gjestekommentaren nr. 6, 2014 er skrevet av Bengt Fuglesang, styreleder i Prima Gruppen.
- En av mine kjepphester har vært utnyttelse av infrastruktur.

Norsk kjøttbransje har tre hovedutfordringer:

  1. Lønnsomhet som over lang tid har vært såpass svak at det har vært vanskelig å finansiere nødvendig innovasjon og infrastrukturutvikling, samt bygge stabile merkevarer.
  2. En kjedestruktur som gir svært få kunder; derigjennom høy avhengighet av enkeltrelasjoner og pressede marginer.
  3. Tiltagende press fra internasjonal konkurranse hvor en har førsteklasses kjøttprodukter fremstilt fra en helt annen kostnadsbase enn i Norge.

Ut av dette skal det skapes fremtidstro og langsiktighet. Gjennom min tid i bransjen, kan vi se at dette ikke er umulig, men det krever oppfinnsomhet og vilje til å tenke nytt på mange områder.

En av mine kjepphester har vært utnyttelse av infrastruktur. Jeg så allerede på 80-tallet at mens våre internasjonale konkurrenter brukte bygg og maskiner 16 til 20 timer i døgnet, så lå vi ofte på mellom seks og åtte timer. Derfor har jeg i alt mitt arbeid – både i kjøttindustri og annen næringsmiddelindustri – lagt vekt på løsninger hvor vi samordner den del av infrastrukturen som vi kan samarbeide om – uten å svekke konkurranseflatene.

Derfor samordnet Stabburet allerede på 80-tallet produksjonen av pommes frites med Gartnerhallen. Derfor etablerte vi et tett samarbeid om slakteleveranser med Nortura på Rudshøgda for betjening av anlegget i Brumunddal.

Stabburet valgte også på 90-tallet ulike former for industriell samordning for å styrke vår konkurransekraft hvor vi utvidet vårt sortiment langt utover kjøtt. Både fusjonen med Nora industrier i 1991 og oppkjøpet av Procordia i 1995 skal ses i slike dimensjoner.

De siste 10 årene har min nærkontakt med kjøttbransjen vært via Prima Gruppen. Her har vi måttet se oss om etter helt andre virkemidler enn de Stabburet/ Orkla hadde til disposisjon, men utfordringen om å skape konkurransekraft i en krevende bransje gjennom kreativitet og vilje til å tenke nytt har vært den samme.

Et viktig virkemiddel har vært tette samordningsprosesser med kunder og leverandører. I Jæren Smak-prosessene har vi arbeidet med verdikjeden helt fra fôrleverandøren til våre kunder for å få frem unike og spennende råvare. Her har vi også hatt drahjelp av å treffe en trend hvor matens historie og råvaren gradvis er blitt viktigere for forbrukeren.

Prosessen med Nortura må ses i samme lys. Prima effektiviserer vår verdikjede og fokuserer vår kjernekompetanse ved utsalg av den del av produksjonen som ikke tilfører oss differensieringspotensial. Slik kan vi fokusere på det som vi historisk har lykkes med; nemlig kreativ råvareutvikling og konseptutvikling med basis i kundenes behov. Slik mener vi at avtalen med Nortura også er et virkemiddel for å styrke bransjens konkurransekraft og  innovasjonsevne.

Tiltak som dette er rett og slett helt nødvendig om kjøttbransjen skal overleve – gitt våre krevende rammebetingelser.

Les tidligere gjestekommentarer i bladet Kjøttbransjen.

Les flere saker fra siste utgave av bladet Kjøttbransjen.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt