Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Gjestekommentar / Kjøttbransjen inn i framtiden med FoU som virkemiddel

Kjøttbransjen inn i framtiden med FoU som virkemiddel

Gjestekommentaren nr. 7 2012 er skrevet av Gaute Lenvik, direktør i NHO Mat og Landbruk.
- Kjøttindustrien må se på egne kostnader, samtidig som kostnader som påløper tidligere i verdikjeden og forplante seg videre må gjennomgås.

GauteLenvik

Gaute Lenvik, direktør i NHO Mat og Landbruk

Matindustrien er bindeleddet i Norges mest komplette verdikjede. Kjeden strekker seg fra avl og gjødselindustri, via bonde, industri og handel før norske forbrukerne bærer varene inn på kjøkkenet. Skal den fortsette som en nasjonal verdikjede må den være i konstant utvikling. Det må være konkurranse innen de ulike leddene og kontraktsforholdene mellom leddene i verdikjeden må være etterrettelige og tåle dagens lys.

Utfordringene for matindustrien er flere. Innen kjøttsektoren kan de beskrives med økende importvolumer, reduserte priser og stagnerende produksjon på viktige områder. Spesielt må situasjonen med stagnerende produksjon av storfekjøtt og  bortfallet av volumer til bearbeiding i industrien løses. Utfordringene er store og komplekse, og krever et bredt sett av tiltak. Det må arbeides parallelt med å redusere kostnader samtidig som markedsprisuttaket styrkes.

Industrien må se på egne kostnader, samtidig som kostnader som påløper tidligere i verdikjeden og forplante seg videre må gjennomgås. Blant annet er det viktig å se på muligheten for å øke produktiviteten i norsk kornproduksjon, og mulige  ordninger for å redusere fôrkostander. Kombinert med virkemidler som øker kjøttproduksjonen i melkebesetningene vil dette både redusere kostnader og øke volumene.

En fleksibel bruk av det framforhandlede importvern på landbruksområdet vil også bidra til å sikre norske kjøttvolumer til bearbeiding. Importvernet må imidlertid brukes klokt. En feil forvaltning kan føre til svekket konkurransekraft for norsk matindustri, øke grensehandelen og øke importen. Brukt riktig kan imidlertid et bedret handlingsrom i tollvernet bidra til å sikre størst mulig volumer produsert og bearbeidet i den norske verdikjeden.

En økning i markedsprisuttaket bør i liten grad hentes gjennom et styrket importvern. Når matindustrien går til markedet med økte priser for sine produkter må forbrukerne også se fornuften i dette. Det er i denne sammenheng at kompetanse, forskning og forskningsbasert innovasjon er avgjørende. Produktene må ha en kontinuerlig utvikling eller uttrykke verdier som forbrukerne ønsker å betale en merverdi for. Norsk landbruk og norsk matindustri har lange tradisjoner for å bruke forskning for å fremme produktivitet og konkurransekraft. Dette er en tradisjon som kun kan videreutvikles og veien til suksess er langsiktig tenkning.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt