Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Gjestekommentar / Hvorfor er enhetlig tilsyn vanskelig?

Hvorfor er enhetlig tilsyn vanskelig?

Gjestekommentaren nr.3 / 2012 av Harald Gjein, adm. dir. i Mattilsynet.
- Vi har store utfordringer å gripe fatt i framover, men det er ikke tvil om at opprettelsen av Mattilsynet har vært vellykket.

Harald Gjein, adm. direktør Mattilsynet

Harald Gjein, adm. direktør Mattilsynet

Riksrevisjonen har revidert Mattilsynet, og en av konklusjonene er at tilsynet ikke er enhetlig nok. Denne kritikken tar Mattilsynet på alvor, og vi erkjenner at vi har en utfordring. Men siden vi kontinuerlig jobber med enhetlighet, vet vi også hvor vanskelig dette er.

Det er et viktig prinsipp at like saker skal behandles likt, og jeg legger stor vekt på at de vi fører tilsyn med skal oppleve vedtakene våre som forutsigbare og rettferdige. Men en stadig større del av regelverket gir rom for skjønn og åpner for at brukerne kan velge ulike løsninger, bare kravene i regelverket nås. Dette skjønnsbaserte regelverket legger opp til fleksibilitet og de ulike sakene håndteres av mange inspektører landet over. Noe variasjon er derfor ikke til å unngå.

Vi jobber kontinuerlig for å forberede oss og har lagt ned store ressurser i et nytt elektronisk tilsynssystem som hjelper oss langt på vei. Vi rydder også i regelverket for at det skal være lettere å forholde seg til. Og selvsagt diskuterer vi enhetlighet internt i alle relevante fora, nå mer enn noen gang før. Vi har nylig avholdt et todagers møte for alle lederne i Mattilsynet hvor enhetlighet var tema.

Vi har store utfordringer å gripe fatt i framover, men det er ikke tvil om at opprettelsen av Mattilsynet har vært vellykket. Mens vårt forvaltningsområde tidligere ble ivaretatt av nærmere 90 selvstendige kommunale næringsmiddeltilsyn og fire ulike statlige etater, har vi i dag én tilsynsmyndighet. Vi har helt annen helhetsoversikt fra jord til bord nå enn tidligere og enhetligheten er langt bedre innenfor vårt forvaltningsområde nå enn den før Mattilsynet ble opprettet.

Mattilsynet ble etablert i 2004, og er med andre ord en relativt ny etat. Derfor er det både bra og nyttig at vi er blitt revidert. Det tar tid å få en så stor og omfattende organisasjon til å fungere knirkefritt, og denne revisjonen gir oss nyttige innspill som vi vil bruke internt. I disse dager
gjennomfører vi også en stor brukerundersøkelse blant 3000 av våre brukere. Vi er opptatt av å høre hvordan brukerne oppfatter Mattilsynet når vi er ute på tilsyn. Resultatene fra denne undersøkelsen vil bli brukt i vår prosess for å bli bedre.

Men selv om vi alltid skal strebe etter å bli mest mulig enhetlige, kan vi ikke stikke under en stol at det er en utfordring for en stor organisasjon å være enhetlig i alt den gjør. Vi fører tilsyn med tusenvis av virksomheter som er ulike. I tillegg forvalter vi et omfattende regelverk som krever bruk av skjønn og lokal kunnskap. Brukerne våre understreker også gang på gang hvor viktig det er at tilsynsmyndigheten er løsningsorientert og fleksibel.

Mattilsynet ønsker ikke å bli et «firkantet » tilsyn. Vi arbeider for å sikre forbrukerne trygg mat, og god regeletterlevelse hos brukerne, i best mulig dialog og samarbeid med næringen.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt