Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Gjestekommentar / Hva om vi tenker langsiktig?

Hva om vi tenker langsiktig?

Gjestekommentaren nr. 9, 2014 er skrevet av Sveinung Svebestad, styreleder i Nortura.
- For å skape konkurransekraft må vi våge å tenke ut av boksen.

Det er ingen grunn til å legge skjul på at det var en gledens dag i Nortura 22. oktober, da konkurransetilsynet sa ja til Primaavtalen. Regner med at gleden ikke var mindre i Kviamarka hos Prima.

Etter nesten ett års iherdig arbeid fra begge parter, ble innsatsen belønnet med et ja til en langsiktig og framtidsrettet god avtale for Nortura og for Prima. Men samtidig en framtidsrettet avtale for en hel kjøttbransje, den norske forbrukeren og sist, men ikke minst, noe jeg selvfølgelig er spesielt opptatt av – den norske bonden.

I internasjonal sammenheng er ikke norsk kjøttbransje stor. Vi bør alle være opptatt av framtidige utfordringer. Vi vet at rammebetingelsene vil endres og at konkurransen fra utlandet vil bli sterkere. Meieriindustrien utfordres kraftig allerede i dag og yoghurt er et godt eksempel. Svaret må være å bygge langsiktig konkurransekraft ved å gjennomføre strukturtilpasninger både på industri- og markedssiden.

Gjør vi det godt nok i dag? Jeg kan primært feie for egen dør, men har etter et langt liv i egg- og kjøttbransjen et visst grunnlag til å svare generelt. Jeg synes ikke vi er dyktige nok.

Vi konkurrerer så hardt, og lar oss presse så tøft av våre kunder at vi som bransje ikke har tilstrekkelig fornyingsevne. Vi kan ikke skylde på andre. Det er vi selv som må sørge for at vi i industrien får vår del av verdiskapingen. Slik det utvikler seg, står hele bransjen i fare for å bli akterutseilt – uten fornyingskraft og med fare for å miste kontroll over egen virksomhet.

For å skape konkurransekraft må vi våge å tenke ut av boksen. Det er det vi i Nortura og i Prima har forsøkt å gjøre når vi har fått på plass den nye avtalen. Ved å utnyttem skalaeffektene har vi nå mulighet for å etablere en ny  kostnadseffektiv og konkurransedyktig slaktefabrikk midt i matfatet, i det som vil bli Norges største cluster for næringsmiddelindustri. Det gir spennende muligheter. De samfunnsøkonomiske gevinstene er så store at  Konkurransetilsynet, som fortsatt er mest opptatt av konsentrasjon og makt i leverandørindustrien, konkluderte med at Primaavtalen er en god og framtidsrettet avtale.

Erfaring viser oss at våre kunder ikke makter å se utvikling av kjøttindustrien i et langsiktig perspektiv. Da må vi sørge for å gjøre det selv. Vi må våge å løfte blikket opp og fram. Vi må se lenger enn neste kjedeavtale,
sikre lønnsomhet og løfteevne. Kanskje skal vi til og med slutte med å slå hverandre i hodet. Hva om vi heller tar til oss Ernas slagord: «Nye ideer, bedre løsninger». Prima-avtalen er et resultat av slik tenking.

Vi kommer til å møte tøffere konkurranse raskere enn vi liker å tenke, da må vi være forberedt.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt