Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Gjestekommentar / Hva med en reformpause?

Hva med en reformpause?

Gjestekommentaren nr. 1, 2015 er skrevet av Hans Frode Kielland Asmyhr, Director, Burson-Marsteller.
- Det kan være på tide med en reformpause fordi KrF og Venstre har fått kalde føtter.

Året 2014 har vært preget av en av de største debattene om utviklingen av norsk landbruk på lang tid. Matindustrien og dagligvarehandelen har også fått sin del av oppmerksomheten. Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug gjennomgår hele varekjeden med lupe for å få fjernet all forbrukeruvennlig ineffektivitet og konkurransebegrensninger som hevdes å gjøre norske matvarer dyrere enn det de burde være. Selv om det også tidligere har vært fokus på bransjen har det siste året vært en unik mulighet for bransjen til selv å sette dagsorden. Det kunne vært gjort bedre.

«Fakkelministeren» som umiddelbart etter sin tiltredelse ble møtt av demonstrasjonstog over hele landet, viste umiddelbart en unik evne til å sette den matpolitiske dagsorden. Hun tok næringen på sengen ved å angripe på alle fronter. Først ble skytset rettet mot primærleddet, for så å fokusere på industri -og dagligvareleddene. Hva var næringens svar på dette? Lite nytt og i hovedsak gjentakelse av gamle argumenter.

Regjeringens tydeligste reformator har gjort det hun har sagt. Hun har iverksatt betydelige reformer innenfor primærleddet ved å fokusere på liberalisering av det regelverket som mange mener er selve livsnerven i næringen.  Konsesjonsregelverket, boplikten, kvotestørrelsene og ikke minst markedsregulatorreglene er blitt satt under debatt, og har gjennom året delvis blitt endret. Forhandlingene om jordbruksoppgjøret ble et bikkjeslagsmål, men da KrF og Venstre krøp til korset satt Listhaug igjen med siste stikk. Spørsmålet er nå om regjeringen har tatt for mye tran i landbruks- og matpolitikken og undervurdert sin posisjon som en mindretallsregjering.

Det kan være på tide med en reformpause fordi KrF og Venstre har fått kalde føtter. Selv om et regjeringsskifte med AP i spissen ikke vil reversere de reformer som et borgerlig flertall har gjennomført, er det spisse ordskiftet om landbrukspolitikken
svært krevende for KrF og Venstre. Begge har ambisjoner om å bli landsdekkende på Stortinget, og unngå sperregrensen.

Å legge seg ut med det sterke landbruks-Norge er da en umulighet. Og med kommunevalget som den viktigste begivenheten i det politiske-Norge i 2015 vil de fleste velgere være opptatt av det som tjener deres nærmiljø best. I så måte kan det føre til skumle tider for mange Høyre-politikere som søker gjenvalg. Uten et sterkt fundament over hele landet som inkluderer matindustrien og landbruket vil regjeringen være en saga blott i 2017.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt