Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Gjestekommentar / Et mer slagkraftig Mattilsyn

Et mer slagkraftig Mattilsyn

Gjestekommentaren nr. 2, 2015 er skrevet av Harald Gjein, adm. direktør i Mattilsynet.
- Arbeidet vårt på slakteriene blir ikke direkte berørt av endringene i organisasjonen.

Statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler, Mattilsynet, er fra 2. februar enda bedre rustet til å være førerhund for alle næringer som arbeider med mattrygghet og dyrevelferd – og forbrukernes og dyrenes uavhengige vaktbikkje.

Mattilsynet er i ferd med å sette ut i livet en omfattende endring av organisasjonen. Formålet er å få et enklere, tydeligere og mer tilgjengelig Mattilsyn. Mattilsynet er representert over hele landet, og det skal vi også være i fortsettelsen. I den nye strukturen er Mattilsynet organisert i fem regioner. Alle våre kontorsteder blir opprettholdt, men det blir en enklere administrasjon. Regiondirektørene har følgende kontorsteder: Sortland (regionNord), Steinkjer (region Midt), Sandnes (region Sør og Vest), Brumunddal (region Øst) og Ås (region Stor-Oslo). Regionene vil være inndelt i avdelinger, med totalt 32 lokale avdelinger i hele landet, med egen avdelingssjef. Et hovedgrep med omorganiseringen er å tilføre flere ressurser til operativt tilsyn. I 2013 gjennomførte Mattilsynet over 55 000 tilsyn – målet er å øke vår tilsynsproduksjon med inntil 25 prosent i den neste fire-års perioden.

Et annet grep for et mer helhetlig og enhetlig Mattilsyn er en overgang fra tre til to forvaltningsnivåer. Det innebærer i praksis at det regionale leddet blir ett forvaltningsnivå. For bedrifter innen kjøttbransjen innebærer dette i praksis at alle klagesaker vil bli behandlet på hovedkontoret, og hovedkontoret vil i den nye organisasjonen ha en mer strategisk rolle som direktorat. Hovedkontoret er også omorganisert slik at både tilsynsutvikling og regelverksarbeid skjer i tre fagavdelinger: avdeling mat, avdeling for planter
og dyr og avdeling fisk og sjømat.

Arbeidet vårt på slakteriene blir ikke direkte berørt av endringene i organisasjonen. Her vil vi være til stede på samme måte som før. Prosessene som allerede har pågått over flere år for å modernisere Kjøttkontrollen vil fortsette. Målet er fortsatt å effektivisere dette arbeidet ved hjelp av ny teknologi og en mer formålstjenlig arbeidsdeling mellom produsenter og tilsynet.

«Med disse endringene bygger vi Det moderne Mattilsynet. Vi oppretter større og mer robuste regioner, samtidig som vi siden oppstarten i 2004 har redusert antall ledere med 47 prosent. Dette er et bevisst grep for å frigjøre mer ressurser til  operativt tilsyn. I tillegg vil den nye organiseringen av hovedkontoret sikre enda bedre likebehandling og enhetlighet ved tilsyn og klagesaker. Vi er sikre på at alle våre brukere vil oppfatte Mattilsynet som mer synlig og tydelig i fortsettelsen».

Mattilsynets visjon er «Et samfunn der maten er trygg og dyra har det godt». Dyrevelferd er et høyt prioritert område i Mattilsynet. I den nye organisasjonen vil det derfor bli opprettet egen seksjon som vil arbeide målrettet med dette området.
Dette gjelder velferd både for produksjonsdyr i landbruket og havbruksnæringen, så vel som kjæledyr.

Mattilsynet skal være en uavhengig vaktbikkje for å sikre mattrygghet og dyrevelferd. Men vi skal også være en førerhund som kan veilede næringsinteresser, matprodusenter og alle som selger og serverer mat og drikke. Vi skal derfor bli enda flinkere til å formidle og kommunisere vår kunnskap gjennom digital informasjon på våre hjemmesider, eller ved produksjon av brosjyrer og veiledere til både næringsliv og forbrukere.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt