Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Gjestekommentar / Endringer kommer

Endringer kommer

Gjestekommentaren nr. 5, 2015 er skrevet av Ståle Gausen, nyvalgt styreleder i KLF.
- Det er med stor ydmykhet jeg går inn som styreleder i en bransje jeg ser på som veldig spennende.

Det er med stor ydmykhet jeg går inn som styreleder i en bransje jeg ser på som veldig spennende. Det politiske landskapet er betydelig endret, og det har gitt oss en mulighet til å bli bedre hørt hos politikerne. Det gir oss muligheter, men også en forventning om at vi må være med og ta ansvar.

Ståle Gausen ny styreleder i KLF (kjottbransjen.no - 04.06.2015)

Det har vært en kraftig dragkamp rundt markedsbalansering, og nå ser det ut til at vi vil få en endring i disse ordningene. Flertallet i utvalget lander trolig på at vi fortsatt skal ha ordninger for markedsbalansering. Utvalgets arbeid har i tillegg tydeliggjort at det er tid for å endre regelverket rundt markedsbalanseringen, samt finne mer konkurransenøytrale ordninger. Hva som blir det endelige resultatet vil vi først få vite etter den politiske behandlingen, men alt tyder på at de private aktørene vil få større mulighet til å påvirke ordningene, og ordningene blir mer nøytrale. I så fall vil det være historisk.

I forbindelse med Markedsbalanseringsutvalgets arbeid, samt innspill fra flere sentrale politikere, har også organiseringen og finansieringen av Animalia og Opplysningskontoret for egg og kjøtt (Matprat), blitt satt under lupen. Det er vel ikke usannsynlig at vi vil se andre måter å organisere dette arbeidet på i de kommende årene, avhengig av hva som skjer med finansieringen gjennom omsetningsavgiften. Her er det startet en dialog med Nortura om å endre disse foretakene til felles aksjeselskaper, noe KLF har ønsket i flere år. Hvis dette blir løsningen, må KLF og Nortura forhandle frem solide aksjonæravtaler som likestiller partene i Animalia. Tanker rundt dette er allerede luftet, men forhandlinger er ikke startet.

Samvirkets markedsregulatorrolle for fall (bladet.kjottbransjen.no - 24.06.2015)

Gjennom de siste 10 årene har Kjøttindustriens Fellesforening (KIFF), gått fra å være en NHO-klubb for spesielt interesserte, uten makt i NHO-systemet, til NHO Mat og Bio  (skogindustrien, korn m.m.), til NHO Mat og Landbruk (Tine, grøntsiden, rådgivingsapparatet m.m.), til dagens NHO Mat og Drikke (bryggerier, bakerier, Synnøve Finden, Kavli, m.m). NHO Mat og Drikke er nå den femte største landsforeningen, og den nest største industriforeningen, med betydelig mer tyngde i NHO-systemet. Dette for i større grad å kunne påvirke den næringspolitiske debatten i NHO – samt at mat- og drikkeindustrien skal få den makt og fokus som den fortjener i forhold til sin  størrelse! Ved at flere bransjer er inne i det nye NHO Mat og Drikke, blir det mindre fokus på egne bransjer, og i dette tilfelle kjøttbransjen. Dette gjør at KLF som en næringspolitisk aktør, blir viktigere enn tidligere!

KLF har de siste 30–40 årene i stor grad vært finansiert gjennom kapitalavkastning. KLF tjente mye penger på importen på 1970-tallet, og det la grunnlaget for en solid egenkapital. Nå har rentenivået vært rekordlavt, og risikoen og avkastningen på investeringer i aksjemarkedet har vært  variabel. Dette har gitt et mer usikkert finansieringsgrunnlag for KLF, og det vil være behov for å se på hvordan inntektene kan stabiliseres, og hvilke tjenester som skal tilbys i fremtiden. Det er pr. i dag for få medlemmer som kjøper tjeneste av KLF, slik at inntjeningen må økes på denne siden hvis vi skal opprettholde alle tjenestene. På noen områder sitter både KLF, Animalia, og NHO med samme type kompetanse, og kanskje må vi se om det er muligheter for bedre samarbeid rundt denne kompetansen og de tjenester som tilbys.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt