Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Gjestekommentar / Deling av informasjon mellom konkurrenter

Deling av informasjon mellom konkurrenter

Gjestekommentaren nr. 3 2013 er skrevet av Erling Hjelmeng, professor dr. juris, Inst. for privatrett, UiO
- Hvis enkeltforetak deler informasjon om sine egne strategier, kalkyler eller produksjonsmål, er veien kort til brudd på konkurranseloven.

Erling Hjelmeng, professor dr. juris, Institutt for privatrett, UiO

Høsten 2012 ble en entreprenør dømt til overtredelsesgebyr i Høyesterett på fem millioner kroner etter å ha sendt over kalkylen til en konkurrent forut for et anbud. Veidekke og NCC ble nylig ilagt bøter på til sammen 360 millioner kroner. Veidekke slapp å betale sin bot på 220 millioner kroner, siden de hadde varslet Konkurransetilsynet om samarbeidet.

Er dette relevant i andre bransjer, og hva sier egentlig konkurransereglene som sanksjoneres så hardt?

Konkurranseloven § 10 forbyr konkurrenter å dele informasjon som kan redusere usikkerheten i konkurransen. Drivkraften bak konkurransen som loven skal fremme, er nettopp usikkerheten om hva konkurrenter vil eller har planlagt å gjøre. Konkurrenter skal konkurrere, ikke samarbeide. Det er ikke bare den skjulte kartellvirksomheten over tid som rammes; faktisk vil også enkeltstående tilfeller av informasjonsdeling fanges opp – hvis informasjonen er konkurranserelevant.

Foretak som mottar informasjon fra konkurrenter, plikter å ta avstand og gjøre det klart at de ikke er med på et samarbeid. Det er ikke bare informasjon om framtidige strategier det er forbudt å dele. Også historiske salgstall, mengde etc. kan være problematisk, men i disse tilfellene skal det riktignok mer til av systematisk utveksling før overtredelse er et faktum.

Disse utgangspunktene gjelder også i kjøttbransjen. Her er det likevel noen særlig forhold å være oppmerksom på. For det første er bønder og bondesamvirket innrømmet et eget unntak fra konkurranseloven; de kan samarbeide så langt det er nødvendig for å realisere gjeldende landbrukspolitikk. Samme unntak gjelder Norturas ensidige atferd i markedet. For det andre setter markedsreguleringen etter omsetningslova noen grunnleggende konkurransemekanismer ut av kraft. Nortura både forutsettes å hente inn informasjon og pålegges å dele informasjon i markedet.

Gråsonene er mange i dette landskapet. Informasjon som etterspørres og mottas som ledd i implementeringen av markedsregulering vil ikke i seg selv representere en overtredelse av loven. Men mellom KLFs medlemsbedrifter gjelder ingen slike unntak. Generelle forhold i bransjen kan man imidlertid drøfte, og også ta felles initiativer overfor myndigheter. Det samme gjelder rammevilkår. Men hvis enkeltforetak deler informasjon om sine egne strategier, kalkyler eller produksjonsmål, er veien kort til brudd på konkurranseloven.

For å være på den sikre siden, er en sunn skepsis til å dele informasjon det beste. Hvis man ser på noe som en forretningshemmelighet, bør det forbli det – særlig overfor konkurrentene.

Les flere artikler fra denne utgaven av bladet Kjøttbransjen her

Les tidligere utgaver av bladet Kjøttbransjen i arkivet

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt