Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Gjestekommentar / Blikk på jordbruksoppgjøret 2012 fra handelens ståsted

Blikk på jordbruksoppgjøret 2012 fra handelens ståsted

Gjestekommentaren nr.4 / 2012 av Thomas Angell, direktør hovedorganisasjonen Virke Handel.
– Norsk kjøttindustri står overfor store utfordringer knyttet til verdiskapning og fremtidig konkurransekraft.

Thomas Angell, direktør hovedorganisasjonen Virke Handel.

Thomas Angell, direktør hovedorganisasjonen Virke Handel.

Årets jordbruksforhandlinger er i full gang. En ambisiøs landbruks- og matmelding er etterfulgt av et ambisiøst krav fra bondeorganisasjonene: 2,2 mrd. kroner der ca. tre firedeler skal tas i direkte budsjettoverføringer. For å sikre norsk matsektors konkurranseevne håper vi at bondens inntektsutvikling i år sikres over statsbudsjettet og ikke gjennom økte målpriser.

La det være klart; Virke er opptatt av et levende norsk landbruk og en økonomisk bærekraftig kjøttbransje. En konkurransedyktig norsk kjøttproduksjon er avgjørende for at dagligvarekjedene skal kunne tilby et helhetlig og tilstrekkelig utvalg av kjøttvarer i sitt butikknett. En av våre bekymringer ligger i bondeorganisasjonens krav om 445 mill. kroner i målprisøkninger, der det bl.a. er lagt opp til høyere priser på kjøttvarer.

Samtidig som bondeorganisasjonene krever økte målpriser, ligger det også en erkjennelse i fra bondeorganisasjonenes side at dagens markedssituasjon gir en begrenset mulighet til å ta ut vesentlig høyere priser i markedet. Dette er en erkjennelse vi støtter. I et krav om økte målpriser ligger det en forventning om at norske forbrukere er villige til å betale mer for trygg, kortreist mat. Med en økning i grensehandelen på ni prosent og en importøkning på 10 prosent for landbruksvarer i 2011, er det usikkert om denne forutsetningen fortsatt holder. Videre vil økte målpriser øke prisgapet mellom norske og europeiske råvarepriser og forverre konkurransevilkårene for norsk matsektor ytterligere.

Norsk kjøttindustri står overfor store utfordringer knyttet til verdiskapning og fremtidig konkurransekraft. I kjøttindustrien har det i flere år vært stort press på råvarepriser og effektiv produksjon. Dette vil ikke endre seg. I tillegg er det store endringer i markedet gjennom nye konkurransesituasjoner som for eksempel økt import og bransjeglidning. Med økt import og sterk konkurranse må norske produsenter ha fokus på innovasjon i hele verdikjeden og utvikling og nyskaping ut over innovasjon knyttet til produkt.

En forutsetning for at kunden skal velge norske kjøttvarer i fremtiden vil fortsatt være tillit til norske råvarer, norske merkevarer og riktig kvalitet. For å styrke konkurranseevnen til norsk matsektor er virkemidler til fremme av økt FoU og innovasjon svært viktige tiltak. Landbruks og matmeldingen stiller også store krav til den landbruks- og matrelatert FoU-innsatsen fremover. Virke forventer derfor at dette gjenspeiles i årets jordbruksforhandlinger og Landbruks- og matdepartementets årlige budsjetter.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt