Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Gjestekommentar / 2016 er økonomisk kanskje KLFs beste

2016 kanskje KLFs beste når det gjelder økonomi

Gjestekommentaren nr. 10, 2016 er skrevet av Ståle Gausen, styreleder i KLF.
– En bedret økonomi må allikevel ikke bli en sovepute for organisasjonen.

Det er et spennende år for kjøtt- og fjørfebransjen som nå ebber ut. Et år hvor vi har drøftet behovet for å fornye markedsordningene, både for å skape større konkurransenøytralitet, men også fordi ordningene trenger nye verktøy i verktøykassen. Tidligere har markedsregulator eksportert overskuddene, og gjennom dette skapt markedsbalanse og stabile inntekter til bonden. Nå er denne muligheten mer eller mindre borte, og vi må sette større fokus på produksjonsregulerende tiltak for å balansere markedet. Skal dette kunne fungere, må både samvirket og KLF-medlemmene delta.

Hvorvidt landbruks- og matministeren har sett og forstått dette, får vi svar på når landbruksmeldingen snart legges fram (kanskje allerede før du leser denne utgaven av Kjøttbransjen). Med utgangspunkt i at Jon Georg Dale, før han ble minister, gikk til valg på å avskaffe markedsreguleringen i landbruket, kan vi ikke forvente sterke innspill for å gjøre markedsregulering mer effektiv.

- Meldingen burde gått lenger (kjottbransjen.no - 09.12.2016)

Når KLF likevel har stor tro på at vi skal lykkes med å få på plass en bransjeløsning for markedsreguleringen, skyldes det at svært mange stortingsrepresentanter ønsker å lytte til råd fra en samlet næring. Også langt inn i FrP og Høyres grupper! Og med et KrF som slåss med Sp om velgerne, vil alt annet enn et ultimatum fra KrF om en bransjeløsning overraske og ikke minst skuffe mange i vår bransje.

Endringer kommer (Gjestekommentar av Ståle Gausen Kjøttbransjen 29.06.2015)

Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund har i løpet av 2016 lagt en svært solid økonomisk plattform for de kommende årene. Dette er bl.a. gjort gjennom realisering av utbytte og salg av aksjer i Norsk Protein AS. Disse transaksjonene har gitt KLF en likviditetsforbedring på ca. 28 millioner kroner. I tillegg har de økonomiske plasseringene i aksjer, fond og obligasjoner, også gitt en god avkastning. Midlene reinvesteres med mål om å sikre videre avkastning for fremtiden og begrense risiko. Det er gledelig å meddele at 2016 kanskje er organisasjonens beste år når det gjelder økonomi.

En bedret økonomi må allikevel ikke bli en sovepute for organisasjonen. Et videre arbeid med å tilpasse organisasjonen KLF, slik at den dekker medlemmenes ønsker og behov, er avgjørende. I likhet med alle andre organisasjoner, trenger også KLF fornyelse. Vi ser nå at det er store endringer rundt oss. Endringer i organiseringen av Animalia og MatPrat er til vurdering, og NHO Mat og Drikke har blitt en organisasjon for både mat- og drikkeindustrien. Med slike endringer, må noen holde et sterkt fokus på bedrifter innen kjøtt- og fjørfe, og det er her KLF skal spille en viktig rolle.

Uansett må vi se på alle organisasjonene, og se på hvordan vi i fellesskap kan unytte ressursene enda bedre, og at organisasjonene blir sterke kompetanseorganisasjoner som leverer et eierne ønsker på en effektiv måte. Jeg tror at vi i 2017 vi se flere endringer i organisasjonene som jobber rundt bransjene våre, og her må KLF være aktive i å bidra i utviklingen.

På vegne av styret og administrasjonen i KLF vil jeg få ønske alle medlemmer, ansatte, samarbeidspartnere og alle dem som kjøper våre flotte produkter, en riktig god jul og et spennende og godt nytt 2017.

Les tidligere gjestekommentarer fra bladet Kjøttbransjen

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt