Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Gjestekommentar

Gjestekommentar

If it does not spread, it’s dead!

Gjestekommentaren nr. 9 2012 er skrevet av Anne Mari Halsan, direktør i Opplysningskontoret for egg og kjøtt. - Vi må ned fra podiet, sette oss sammen med brukerne og dele både innhold og tanker.

Behov for tiltak i landbruket

Gjestekommentaren nr. 8 2012 er skrevet av Ståle Gausen, konserndirektør i Grilstad.
- Det er helt avgjørende at både landbruket og næringsmiddelindustrien arbeider kontinuerlig med å forbedre og effektivisere sin produksjon for å bedre sin konkurransekraft.

Kjøttbransjen inn i framtiden med FoU som virkemiddel

Gjestekommentaren nr. 7 2012 er skrevet av Gaute Lenvik, direktør i NHO Mat og Landbruk.
- Kjøttindustrien må se på egne kostnader, samtidig som kostnader som påløper tidligere i verdikjeden og forplante seg videre må gjennomgås.

Ny landbruksminister – hva så?

Gjestekommentaren nr.6 2012 av Svein Flåtten, næringspolitisk talsmann i Høyre
– Høyre ønsker en deregulering når det gjelder kvotebegrensninger og konsesjonsgrenser for landbruksproduksjon.

Omdømmesnyltere advares!

Gjestekommentaren nr.5 / 2012 av Nina Sundqvist, adm. direktør i Matmerk.
– Matprodusenter som snylter på andres omdømme kan få en smekk.

Blikk på jordbruksoppgjøret 2012 fra handelens ståsted

Gjestekommentaren nr.4 / 2012 av Thomas Angell, direktør hovedorganisasjonen Virke Handel.
– Norsk kjøttindustri står overfor store utfordringer knyttet til verdiskapning og fremtidig konkurransekraft.

Hvorfor er enhetlig tilsyn vanskelig?

Gjestekommentaren nr.3 / 2012 av Harald Gjein, adm. dir. i Mattilsynet.
- Vi har store utfordringer å gripe fatt i framover, men det er ikke tvil om at opprettelsen av Mattilsynet har vært vellykket.

- Vi skal forbedre dyrevelferden

Gjestekommentaren nr.2 / 2012 av David Koht Nordbye, leder Norsk Fjørfelag
- Vi er glad for at Mattilsynet har gjennomført en så omfattende undersøkelse, og vi må tåle berettiget kritikk.

Myter står for fall

Gjestekommentaren nr.1 / 2012 av Ernst A. Eik, adm. direktør i Prima Gruppen.
- Det er i vår interesse at bonden får en tilfredsstillende avkastning i bedriften sin.

Landbruksmelding med få håndfaste virkemidler

Gjestekommentaren nr.10 / 2011 av Svein Flåtten, næringspolitisk talsmann Høyre
- Fastlåste målsettinger har ofte vist seg å fungere som en tvangstrøye og et hinder for utviklingen.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt