Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Gjestekommentar

Gjestekommentar

Deling av informasjon mellom konkurrenter

Gjestekommentaren nr. 3 2013 er skrevet av Erling Hjelmeng, professor dr. juris, Inst. for privatrett, UiO
- Hvis enkeltforetak deler informasjon om sine egne strategier, kalkyler eller produksjonsmål, er veien kort til brudd på konkurranseloven.

– Kompetanse viktigere enn noensinne

Gjestekommentaren nr. 2 2013 er skrevet av Gaute Lenvik, adm. direktør i NHO Mat og Landbruk
- Det er med bekymring at NHO Mat og Landbruk registrerer en redusert oppslutning om kompetanseaktiviteter på alle nivåer i kjøttsektoren.

Valgår – i Norge og i KLF

Bladet Kjøttbransjen: Gjestekommentaren nr. 1 2013, av Bjørn-Ole Juul-Hansen, KLF-direktør
- Utfallet av årets stortingsvalg kan få store konsekvenser for rammebetingelsene som kjøtt- og fjørfeindustrien og landbruket skal leve med.

En regulering under endring

Gjestekommentaren nr. 10 2012 er skrevet av Johanne Kjuus, Seniorrådgiver Dagligvare, Virke - Det er et klart ønske fra vår side om at det gjennomføres en uavhengig evaluering av volummodellen for å sikre at modellen ivaretar krav til måloppnåelse, nøytralitet og nødvendig kostnadseffektivitet.

If it does not spread, it’s dead!

Gjestekommentaren nr. 9 2012 er skrevet av Anne Mari Halsan, direktør i Opplysningskontoret for egg og kjøtt. - Vi må ned fra podiet, sette oss sammen med brukerne og dele både innhold og tanker.

Behov for tiltak i landbruket

Gjestekommentaren nr. 8 2012 er skrevet av Ståle Gausen, konserndirektør i Grilstad.
- Det er helt avgjørende at både landbruket og næringsmiddelindustrien arbeider kontinuerlig med å forbedre og effektivisere sin produksjon for å bedre sin konkurransekraft.

Kjøttbransjen inn i framtiden med FoU som virkemiddel

Gjestekommentaren nr. 7 2012 er skrevet av Gaute Lenvik, direktør i NHO Mat og Landbruk.
- Kjøttindustrien må se på egne kostnader, samtidig som kostnader som påløper tidligere i verdikjeden og forplante seg videre må gjennomgås.

Ny landbruksminister – hva så?

Gjestekommentaren nr.6 2012 av Svein Flåtten, næringspolitisk talsmann i Høyre
– Høyre ønsker en deregulering når det gjelder kvotebegrensninger og konsesjonsgrenser for landbruksproduksjon.

Omdømmesnyltere advares!

Gjestekommentaren nr.5 / 2012 av Nina Sundqvist, adm. direktør i Matmerk.
– Matprodusenter som snylter på andres omdømme kan få en smekk.

Blikk på jordbruksoppgjøret 2012 fra handelens ståsted

Gjestekommentaren nr.4 / 2012 av Thomas Angell, direktør hovedorganisasjonen Virke Handel.
– Norsk kjøttindustri står overfor store utfordringer knyttet til verdiskapning og fremtidig konkurransekraft.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt