Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Gjestekommentar

Gjestekommentar

Sylvi Listhaug ønskes velkommen!

Gjestekommentaren nr. 9, 2013 er skrevet av Bjørn-Ole Juul-Hansen, adm. direktør i Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund.
– De som har fulgt Oslo-politikken, vet at Listhaug er en tøff, dreven og uredd politiker som raskt får overblikk over fagområdet hun forvalter.

Bærekraftig utviklingspolitikk i praksis

Gjestekommentaren nr. 8, 2013 er skrevet av Frank-Bakke Jensen, stortingsrepresentant Høyre.
- I midten av september var jeg så heldig at jeg sammen med adm. direktør i KLF besøkte Swaziland og KLFs samarbeidspartner Swaziland Meat Industry.

Norsk mat er trygg!

Gjestekommentaren nr. 7, 2013 er skrevet av Harald Gjein, adm. direktør i Mattilsynet.
– Mattilsynet er helt avhengig av høy troverdighet både hos forbrukerne, og bedriftene vi fører tilsyn med.

32 806 tonn kjøtt

Gjestekommentaren nr. 6, 2013 er skrevet av Thomas Angell, direktør i Virke.
– Den høye og voksende grensehandelen er et uttrykk for sviktende konkurranseevne i norsk handel og dermed i deler av leverandørindustrien.

Vi savner ikke salt, slutt å putte det i alt

Gjestekommentaren nr. 5 2013 er skrevet av Randi Flesland, adm. direktør i Forbrukerrådet.
– Vi savner en tydelig ambisjon fra regjeringen om bedre merking av mat.

Jordbruksoppgjør med nerve

Gjestekommentaren nr. 4 2013 er skrevet av Av Svein Flåtten, næringspolitisk talsmann, Høyre
- «Krigen» mellom leddene i verdikjeden bør avblåses.

Deling av informasjon mellom konkurrenter

Gjestekommentaren nr. 3 2013 er skrevet av Erling Hjelmeng, professor dr. juris, Inst. for privatrett, UiO
- Hvis enkeltforetak deler informasjon om sine egne strategier, kalkyler eller produksjonsmål, er veien kort til brudd på konkurranseloven.

– Kompetanse viktigere enn noensinne

Gjestekommentaren nr. 2 2013 er skrevet av Gaute Lenvik, adm. direktør i NHO Mat og Landbruk
- Det er med bekymring at NHO Mat og Landbruk registrerer en redusert oppslutning om kompetanseaktiviteter på alle nivåer i kjøttsektoren.

Valgår – i Norge og i KLF

Bladet Kjøttbransjen: Gjestekommentaren nr. 1 2013, av Bjørn-Ole Juul-Hansen, KLF-direktør
- Utfallet av årets stortingsvalg kan få store konsekvenser for rammebetingelsene som kjøtt- og fjørfeindustrien og landbruket skal leve med.

En regulering under endring

Gjestekommentaren nr. 10 2012 er skrevet av Johanne Kjuus, Seniorrådgiver Dagligvare, Virke - Det er et klart ønske fra vår side om at det gjennomføres en uavhengig evaluering av volummodellen for å sikre at modellen ivaretar krav til måloppnåelse, nøytralitet og nødvendig kostnadseffektivitet.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt