Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Gjestekommentar

Gjestekommentar

Markedsbalansering utelukker ikke konkurranse

Gjestekommentaren nr. 6, 2015 er skrevet av Gunnar Gundersen, stortingsrepresentant Høyre.
– Det er behov for endringer og forenklinger som gir alle aktører like muligheter til å lykkes i landbruket, samtidig som vi opprettholder stor grad av forutsigbarhet

Endringer kommer

Gjestekommentaren nr. 5, 2015 er skrevet av Ståle Gausen, nyvalgt styreleder i KLF.
- Det er med stor ydmykhet jeg går inn som styreleder i en bransje jeg ser på som veldig spennende.

Narasinfri kylling – hurra?

Gjestekommentaren nr. 4, 2015 er skrevet av Benedicte Lund, fagansvarlig egg/fjørfe i KLF.
- Ved å forsere utfasing av narasin for raskt risikerer man å måtte 'krype til korset'.

- Felles verktøykasse bygger omdømme

Gjestekommentaren nr. 3, 2015 er skrevet av Helga Odden Reksnes, kommunikasjonssjef i Animalia.
- Omdømmebygging og risikokommunikasjon må være en del av bransjens felles verktøykasse for å bygge tillit både mellom aktørene i bransjen og mot storsamfunnet

Et mer slagkraftig Mattilsyn

Gjestekommentaren nr. 2, 2015 er skrevet av Harald Gjein, adm. direktør i Mattilsynet.
- Arbeidet vårt på slakteriene blir ikke direkte berørt av endringene i organisasjonen.

Hva med en reformpause?

Gjestekommentaren nr. 1, 2015 er skrevet av Hans Frode Kielland Asmyhr, Director, Burson-Marsteller.
- Det kan være på tide med en reformpause fordi KrF og Venstre har fått kalde føtter.

Endringer og forventninger

Gjestekommentaren nr. 10, 2014 er skrevet av Bjørn-Ole Juul-Hansen, adm. direktør, KLF
- Det gledelige er at de private kjøtt og fjørfebedriftenes synspunkter og meninger blir hørt og tatt på alvor på lik linje med alle andre.

Hva om vi tenker langsiktig?

Gjestekommentaren nr. 9, 2014 er skrevet av Sveinung Svebestad, styreleder i Nortura.
- For å skape konkurransekraft må vi våge å tenke ut av boksen.

Føre var for folkehelsa

Gjestekommentaren nr. 8, 2014 er skrevet av Ola Nafstad, fagdirektør i Animalia.
- Resistensutfordringen er kommet for å bli, først og fremst for samfunnet og helsevesenet, men også for husdyr og matproduksjon.

Uryddig om matprisene

Gjestekommentaren nr. 7, 2014 er skrevet av Thomas Angell, direktør i Virke handel.
- Når man følger prisutviklingen generelt i et marked, gir det liten mening å sammenligne prisutviklingen kun fra en måned til en annen.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt