Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Aktuelt / Vil øke norsk kunnskap om kjøtt og ernæring

Vil øke norsk kunnskap om kjøtt og ernæring

– Vi trenger gode norske data på det kjøttet og de kjøttproduktene som produseres i Norge. På den måten kan vi kanskje få et mer nyansert syn på hvilken rolle kjøtt spiller for helsa vår.

Utenlandske studier: - Mesteparten av de dataene vi legger til grunn for å si noe om kjøtt og kjøttprodukters innvirkning på helsa, er basert på utenlandske studier, fastslår fra venstre Mette Juberg, Ellen-Margrethe Hovland og Trine Thorkildsen.

De er begge to opptatt av ernæring og de er ansatt i henholdsvis Animalia og Opplysningskontoret for egg og kjøtt (OEK). Som ernæringsfaglig ansvarlig i de to organisasjonene, har de ett felles mål for øyet: bidra til å øke kunnskapsnivået og til en nyansert og god debatt omkring kjøtt og ernæring/helse. At det er store utfordringer, legger de ikke skjul på.

Mer kunnskap
– Det er svært viktig å være på stasjon nå. Vi ser at neste generasjon kjøttspisere stiller flere spørsmål og er enda mer opptatt av kosthold og ikke minst kjøttets plass i kostholdet. Min og vår oppgave blir å være tilgjengelig for kjøttbransjen slik at ikke denne bransjen blir stående på perrongen når toget går, sier Ellen-Margrethe Hovland. Hun begynte i stillingen som fagsjef ernæring i Animalia i juli i fjor og en ting er hun helt sikker på: det må enda mer kunnskap til om målsettingen er bedre svar knyttet til spørsmål om ernæring og kjøtt. Og hun får støtte av kollega Trine Thorkildsen fra OEK.

Utenlandske data
– Mesteparten av de dataene vi legger til grunn for å si noe om kjøtt og kjøttprodukters innvirkning på helsa, er basert på utenlandske studier. Disse er igjen basert på de produktene som finnes i utenlandske butikkhyller og det spisemønsteret som er i de ulike landene. Vi har andre raser og produksjonsformer, og vi har en annen måltidssammensetning i Norge. Hva dette har å si for helsa vet vi ikke. Derfor er det nødvendig å fremskaffe data basert på norske forhold, sier Thorkildsen som overtok jobben etter Vibeke Bugge i fjor sommer.

Pedagogiske utfordringer
– Er det generelt en krevende «øvelse» å snakke om ernæring knyttet til kjøtt og kjøttprodukter og hva er det aller viktigste tema akkurat nå?
– Opptakten til min stilling var en stor rapport på sammenhengen mellom matvarer og kreft som kom i år 2007 og at Norge fikk nye kostråd i 2011. Da besluttet kjøttbransjen at de trengte mer kompetanse på ernæring og helse.

Les hele saken fra bladet Kjøttbransjen nr 3. 2013 i arkivet.

Les andre saker fra bladet Kjøttbransjen nr 3. 2013.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt