Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Aktuelt / Vektlegger bærekraft og miljø

Per’s Kjøkken vektlegger bærekraft og miljø

Når Per’s Kjøkken nå har utvidet anlegget og modernisert det meste, framstår Sandefjord-bedriften som en av kjøttbransjens aller mest miljøvennlige bedrifter.

– Vi har kastet ut alt gammelt kjøleutstyr, og inn er kommet et nytt og tidsriktig CO2- kjøleanlegg, sier daglig leder Tore Sørensen.

Søk og finn leverandør i Bransjeoversikten: Maskiner: Linjeløsninger, Pakkemaskiner, Skjærelinjer, Automatisering

Moderniseringen av teknisk utstyr med tanke på en mer bærekraftig virksomhet, utgjør nemlig nær halvparten av totalinvesteringen. Daglig leder Tore Sørensen er godt fornøyd med resultatet av det investeringsløft bedriften har foretatt.

MER MILJØVENNLIG
– Denne moderniseringen representerer et veiskille for vår bedrift. Vi har oppgradert det aller meste for ikke å si alt. Resultatet har blitt bedre arbeidsmiljø for våre dyktige ansatte, mer effektiv drift, forutsetninger for optimal produksjonshygiene, bedre internlogistikk og ikke minst langt mer miljøvennlig produksjon, sier Sørensen.

Se Per's Kjøkkens medaljefangst i NM i Kjøttprodukter tilbake til 2010

UTVINNER NITROGEN
Og han gir et praktisk eksempel på hva forbedringene på miljøsiden går ut på:
– Vi har kastet ut alt gammelt kjøleutstyr, og inn er kommet et nytt og tidsriktig CO2-kjøleanlegg. Vi kan nå utvinne nitrogen fra CO2 og dette nitrogenet bruker vi i vår pakkegass. Her har vi med andre ord klart å oppnå dobbel miljøeffekt. Videre benyttes overskuddsvarmen fra kjøleanlegget til oppvarming av varmtvann. Jeg vil hevde at anlegget nå framstår nærmest som nytt med hensyn til bærekraft og miljøfordeler, understreker Tore Sørensen.

3000 KVADRATMETER
Men det er ikke bare det ytre miljø som det er tatt hensyn til i forbindelse med utvidelsen og moderniseringen i Sandefjord. Fokuset på optimal produksjonshygiene er også sterkt. Ved at anlegget er utvidet fra drøyt 2000 kvadratmeter til ca. 3000 kvadratmeter, er det enklere å skape et produksjonsmiljø som er tilpasset de trenge kravene som stilles i forbindelse med moderne produksjon av kjøttprodukter. Og når vi vet at kjøttpålegg er hovedproduktet til Per’s Kjøkken, blir denne delen ekstra viktig.

PRODUKSJONSHYGIENE
– Vi håndterer et kjøttprodukt som krever mye av oss når det gjelder bevissthet rundt produksjonshygiene. Nå har vi på plass de «verktøy» som gjør det mulig for oss å være 100 prosent trygg på dette særdeles viktige produktområdet, poengterer Sørensen.

NYTT KOK OG RØYK
Alt av utstyr til koking og røking er nytt i anlegget. Gamle tovogn-skap med inn/ut av samme åpning, er erstattet med nye gjennomgående skap som sikrer god vareflyt.
– Vi har også hatt mye fokus på nedkjøling etter koking. Alle med produksjonskompetanse vet hvor viktig nedkjøling er for optimal produktsikkerhet. Mange bedrifter har store utfordringer på dette feltet og vi er glade for å ha god kontroll på nedkjølingen, sier Tore Sørensen.

NYE PRODUKTER
– Hva med produktsortimentet? Skjer det noe her i kjølvannet av utvidelsen?
– Vi har de siste 25 årene hatt ensidig fokus på pålegg og spekemat og det tror jeg har vært riktig. Tiden er nå inne for å tenke i nye baner og vi har ambisjoner om å utvikle er serie med fantastisk gode spesialpølser. Vi er godt i gang med prøveproduksjoner og dette ser spennende. Samtidig er vi veldig tydelige på at vi ikke skal bli en fullsortimentsbedrift.

Vi skal fortsatt være en nisjeleverandør inn mot HORECA-markedet. En annen viktig kundegruppe for oss er industrimarkedet og her ønsker vi fortsatt å være en god leverandør og samarbeidspartner.

STABIL UTVIKLING
I fjor omsatte Sandefjord-bedriften for i underkant av 100 millioner kroner og salget har vært stabilt de siste årene. Det har også resultatutviklingen vært, selv om fjoråret naturlig nok ble preget av investerings-løftet. Men utsiktene for 2017 er gode, skal vi tro Tore Sørensen.
– Det ser veldig oppløftende ut om vi legger årets tre første måneder til grunn. Vi vil nok se de positive effektene av et «nytt» og mer effektivt anlegg allerede i inneværende år. 

MIDLERTIDIGE LØSNINGER
– Hvordan har de ansatte håndtert byggeprosessen?
– Prosessen fra tanken/behovet for utbygging meldte seg og til der vi er i dag med alle brikker på plass i «nytt» anlegg, har vært lang og tidvis krevende. Vi har lagt stor vekt på å involvere kjernekompetansen på huset for å lete fram de optimale løsningene. Underveis i byggeprosessen har vi da måttet lage oss midlertidige løsninger, noe som har stilt krav til både smidighet og tålmodighet hos våre 30 ansatte. Vi har heldigvis en flott gjeng med ansatte i bedriften, så det har gått over all forventning, avslutter daglig leder Tore Sørensen.

Les flere saker fra siste utgave av bladet Kjøttbransjen.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt