Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Aktuelt / - Utfordrende å utsette frist for prisendringer

- Utfordrende å utsette frist for prisendringer

KLF mener det er behov for å utsette fristen for varsel om prisendringer fra 1. mai til 1. juni, men NorgesGruppen (NG) mener det blir utfordrende dersom alle leverandørene skal få utsatte frister for å melde prisendringer.

Bård Gultvedt i NG oppfordrer allikevel leverandører som mener det er behov for utsatte frister, om å ta kontakt med NorgesGruppen.

- Vi ønsker å ta denne dialogen direkte med de leverandørene som har behov for utsettelse. Vi har et mangfold av leverandører, noen har utfordringer som følge av koronasituasjonen, mens andre ikke har det. Vi er som alltid opptatt av en konstruktiv dialog med våre samarbeidspartnere, sier Gultvedt.

Ber handelen om utsatt prisfrist (kjottbransjen.no - 23.04.2020)

Også Coop har forståelse for at det er en krevende og spesiell tid, og at noen leverandører kan ha behov for mer tid.

- De av leverandørene som har problemer med å rekke fristen kan selvsagt ta kontakt sånn at vi kan diskutere det med hver enkelt. Vi i Coop har godt samarbeid med våre leverandører og det er aldri grunn til å frykte for dårlig klima i forhandlinger oss og leverandørene imellom. Men eventuelle praktiske utfordringer ved en utsettelse ønsker vi å ta i dialog med den enkelte leverandør, sier kommunikasjonsdirektør Bjørn Takle Friis i Coop Norge.

En rekke leverandører til dagligvarehandelen skal levere varsel om prisendringer for 2. halvår til kjedene innen 1. mai hvert år. I et brev til de tre store kjedene, ber KLF om at denne fristen i år utsettes til 1. juni på bakgrunn av en rekke uavklarte forhold.

- Koronasituasjonen har både direkte og indirekte påført hele verdikjeden for mat økte kostnader, usikkerhet og merarbeid. Bedriftene som har produsert for dagligvarehandelen har klart å levere på vekst i etterspørselen samtidig som de har gjennomført nødvendige smitteverntiltak. Fokuset har den siste måneden vært på smittebeskyttelse og det å være leveringsdyktig.

- Å foreta beregninger av reell kostnadsvekst og å gjøre kvalitativt gode vurderinger for kostnadsveksten videre gjennom 2020, har mange bedrifter ikke hatt tilstrekkelig kapasitet til, sier KLF-direktør Bjørn-Ole Juul-Hansen. Han understreker at KLF sin henvendelse gjelder primært leverandører innenfor kjøtt- og eggsektoren.

Det er flere usikkerhetsmomenter i år enn normalt og de er større enn vanlig. Valutasituasjonen er en av disse. Fra å være en relativ stabil valuta, har vi på det verste opplevd nær 30 prosent svekkelse av den norske kronas verdi. Kursen er blitt svært volatil, med store utslag nærmest fra dag til dag.

- Med så store utslag som vi nå ser påvirker dette kostnader til både importerte råvarer, materiell og utstyr som benyttes, samt også i stor grad arbeidskostnadene for innleid arbeidskraft som utgjør en betydelig del av arbeidsstyrken, påpeker KLF-direktøren.

Nøkkelord: korona
Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt