Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Aktuelt / - Uten kjøtt ville ikke mennesket eksistert

- Uten kjøtt ville ikke mennesket eksistert

– Hvis man skal dekke behovet for animalske proteiner til menneskeheten i dag, er industriell kjøttproduksjon og fiskeoppdrett uunngåelig, fastslår forsker Rune Johansen ved Folkehelseinstituttet.

– Å hevde at kjøtt er usunt, eller at det er prinsipielt umoralsk å spise dyr, er feil, fastslår forsker Rune Johansen ved Folkehelseinstituttet.

14 SIDER OG 14 GRAM PR. DAG
Påstander om og negative beskrivelser av kjøtt, har nærmest haglet i kjøttdebatten de siste ukene. Aftenposten, via sitt velrenommerte A-magasin, startet det hele rett over nyttår med en 14 siders artikkel med påstanden om at «Kjøtt har begynt å stinke» og at særlig unge skyver kjøtt og kjøttprodukter bort fra middagstallerkenen. Denne siste påstanden er for øvrig blitt tilbakevist i en rapport som kom etter oppslaget i A-magasinet.

Uansett: påstandene som har blitt framsatt i debatten går på at industriell kjøttproduksjon bidrar til et husdyrhold basert på dårlig dyrevelferd, at særlig rødt kjøtt er en klimaversting på linje med lange flyreiser og at det ikke er kostholdsmessig forsvarlig eller bærekraftig å spise mer enn 14 gram pr. dag.

NØDVENDIG FOR EVOLUSJONEN
– Å hevde at kjøtt er usunt, eller at det er prinsipielt umoralsk å spise dyr, er feil. Det er å snu ryggen til vårt eget biologiske opphav. Uten kjøtt i kostholdet ville mennesket som art aldri eksistert, fastslår forsker Rune Johansen ved Folkehelseinstituttet.

Han peker på at det i dag ikke finnes god dokumentasjon på at fornuftige mengder animalske proteiner øker risikoen for kreft og hjerte-karsykdommer. Han er dessuten klar på at ren og ensidig vegetarkost, strider mot det faktum at animalske proteiner har vært nødvendig for menneskets evolusjon.

– Det sunneste kostholdet for altetere (oss mennesker) er et mest mulig variert kosthold. I den polariserte og følelsesladede debatten vi har sett den siste tiden, ignoreres dessuten nytelsesaspektet ved maten fullstendig. Det er naturligvis helt frivillig om man spiser dyr eller ikke, men jeg reagerer mot at noen forsøker å påtvinge andre en unødvendig asketisk livsstil som til de grader reduserer livskvalitet og trivsel, sier Johansen.

– Kjøttvegringen vokser i styrke (07.03.2019 - bladet Kjøttbransjen)

MENNESKER ER ALTETERE
Forskeren gir kritikerne av økt kjøttspising rett i at det er gode ernæringsmessige grunner til å redusere kjøttforbruket noe. Men han opplever det som helt misforstått å bruke dette som et argument for å bli vegetarianer.

– Basert på biologisk kunnskap, inneholder et optimalt kosthold for mennesker en viss andel animalske proteiner. Vi er fra naturens side altetere. Dersom våre evolusjonære forfedre ikke hadde begynt å spise kjøtt, ville den menneskelige hjerne neppe kunne blitt utviklet. Med andre ord: uten kjøtt i kostholdet ville mennesket som art aldri eksistert. At man kan overleve bare på planter, betyr ikke at dette er spesielt optimalt.

PROTEINBEHOVET ER KRITISK FAKTOR
– Mange hevder at fisk og vilt kan dekke vårt proteinbehov og at vi ikke trenger husdyr til matproduksjon?
– Ville bestander av fisk og vilt er dessverre på langt nær store nok til å dekke  proteinbehovet for mer enn sju milliarder mennesker på kloden vår. Ødeleggelse av ressursgrunnlaget har vært regelen snarere enn unntaket i hele menneskehetens historie. Om vi skulle levd av det overskuddet naturen gir, kunne det kanskje bare bodd i størrelsesorden 10 000 mennesker i Norge. Med andre ord: hvis man skal dekke behovet for animalske proteiner til menneskeheten i dag, er industriell kjøttproduksjon (og fiskeoppdrett) uunngåelig, fastslår Rune Johansen.

PSYKISK HELSE
– Hvorfor er det slik at så mange spiser kjøtt, og at dette også gjelder unge. En fersk rapport slår nemlig fast at det faktisk er de yngste som spiser mest kjøtt, selv om de forfekter veganske tanker.
– Vi liker kjøtt fordi det er sunt (og nødvendig), selvsagt i fornuftige mengder. Det sies at det sunneste vi kan spise er livretten, og det ligger en viktig moral i det. For dette handler ikke bare om ernæring; det handler også om at det vi liker også øker vår trivsel og psykiske helse. For meg er det et «edelt» nok mål i seg selv, særlig i vår tid hvor så mange sliter psykisk. Å sette et nærmest hedonistisk stempel på kjøttspising er helt misforstått.

IKKE UMORALSK
Johansen peker på at mange som er prinsipielt imot kjøttspising ofte tilegner dyr menneskelige egenskaper, og forsøker å moralsk sidestille dem med oss selv. For han gir ikke dette mening.
– Å spise eller bli spist er det styrende prinsippet for alt liv på jorda. For å overleve, må vi alle spise annet liv. Er det noe mer umoralsk å spise et dyr enn en plante og hvorfor skal vi sette oss selv på sidelinjen av naturen? Å avlive dyr for å spise dem, står heller ikke i motstrid til kravet om at dyr skal behandles med respekt. Tvert imot. Jeg er selvsagt helt enig at vi må stille strenge krav til hvordan dyr blir behandlet, og hvordan de avlives. Jeg mener også forbrukerne må være villige til å betale mer for varen for å få til dette. Men å drepe dyr for å skaffe seg nødvendig mat, er ikke å utsette dyrene for unødvendig lidelse, understreker forskeren.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt