Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Aktuelt / Svekket resultat for Nortura i 2017

Svekket resultat for Nortura i 2017

Nortura sitt driftsresultat i 3.tertial svekkes med 295 millioner kroner målt mot fjoråret.

Resultatet før skatt for året samlet endte på 70 millioner, en nedgang på 391 millioner fra 2016. Overgang til grossiststyrt distribusjon, ubalanse mellom råvare og etterspørsel, samt implementering av ny IT-plattform er hovedårsakene til et svekket resultat skriver Nortura i en pressemelding på sine nettsider.

- Dette resultatet er ikke i tråd med de ambisjonene vi har. Vi står i flere store endringsprosesser som beslaglegger store ressurser, og vi setter nå i gang tiltak raskt for å rette opp kursen, sier konsernsjef Arne Kristian Kolberg.

Krevende omstillingsprosesser
Overgangen til grossiststyrt distribusjon og pakking i papp har gitt betydelige driftsmessige utfordringer og resultert i at varene ikke har kommet i posisjon tidsnok og dermed har tapt seg i verdi. Samtidig har ubalanser mellom produksjon og etterspørsel krevd ekstraordinære tiltak med tilhørende marginsvekkelser gjennom året.

Nortura er også inne i en betydelig omstillingsperiode som følge av implementering av ny IT-plattform som har krevd ledelsesfokus fra store deler av organisasjonen.

- Det er viktig for kjøtt- og eggprodusenter at Nortura er sterke. Resultatet i 2017 er for svakt for å oppfylle ambisjonene på vegne av den norske bonden. Jeg har tro på at Nortura med tiltakene som nå iverksettes vil klare å snu utviklingen, sier Trine Hasvang Vaag, styreleder i Nortura.

Forbedringsprogram
Nortura varslet i januar at det skal gjennomføres et forbedringsprogram med konkrete tiltak over tre år for å forbedre konsernets resultat. Tiltakene er knyttet til lønnskostnader, utbetalingspris til produsentene og en mer økonomisk bærekraftig distribusjon og verdikjede.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt