Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Aktuelt / Storinvestering gir Prima økt fart

Storinvestering i maskiner og utstyr skal gi Prima økt fart

– Vi skal vi bli mer kostnadseffektive opp mot våre viktige industrikunder og vi skal samtidig øke innovasjonstakten i forhold til våre verdifulle kunder i dagligvaremarkedet.

Anbjørn Øglend og Renè Nielsen er fornøyd med moderniseringsløftet.

Søk og finn leverandør i Bransjeoversikten: Maskiner: Linjeløsninger, Pakkemaskiner, Skjærelinjer, Automatisering

Slik forklarer daglig leder i Prima Jæren, Anbjørn Øglend, hvorfor selskapet har vært gjennom den kanskje største oppgradering siden etableringen av storanlegget i Kviamarka for åtte år siden. 30 millioner kroner er brukt på ulike forbedringstiltak og nå står Prima Jæren bedre rustet enn noensinne til å møte utfordringene i markedet.

FORBEDRET VAREFLYT
Moderniseringsløftet ved Prima Jæren kan sies å være fire-faset. Nytt anlegg for skjæring av lam og sau, nytt topp moderne skjæreanlegg for gris, nye linjer for å bedre vareflyten i hele anlegget og sist men ikke minst: nye kjøkkenfasiliteter med tanke på utprøving, testing og produktinnovasjon.

– Et viktig stikkord i så måte er nytt og moderne dry aged-rom. Det vil si klimarom for tørrmodning av biffer og fileter. Vi har i flere år jobbet med dry aged kjøtt og ønsker å ferdigstille dry aged-produktene selv for våre kunder for å optimalisere kvaliteten, sier Øglend.

Jakten på verdens beste biff (bladet Kjøttbransjen - 26.01.2016)

«TEMPOPROBLEMER»
Han er klar på at dette moderniseringsløftet måtte tas nå.
– Vi har gjennom flere år slitt med «tempoet», det vil si lønnsomheten. For en bedrift som Prima Jæren er det avgjørende å drive kostnadseffektiv og å være foroverlent i forhold til kunder og samarbeidspartnere. Her har det muligens skortet litt de siste årene. Nå har vi de «verktøyene» som gjør det mulig å nå den ambisjonen vi har for vår virksomhet, påpeker Øglend.

– AVHENGIG AV VOLUM
Selskapets omsetning vil i år ligge på rundt 1,1 milliarder kroner, og dette tallet har vært noenlunde stabilt de siste årene. Heller ikke resultatutviklingen har pekt oppover. Det er ikke Prima-gründeren tilfreds med.
– Nei, vi har hatt store innovasjonskostnader på konseptene vi har utviklet i markedet. Høyt innovasjonstrykk krever økt volum for å oppnå lønnsomhet. Der har vi ikke vært gode nok de siste årene. Nå akter vi å endre på dette, ved hjelp av denne satsingen.

BEDRE KAPASITETSUTNYTTELSE
– Spesielle tiltak dere har iverksatt og gjennomført som monner i jakten på økte volumer og bedre marginer?
– Vi har bla. a. tatt ut anlegget på Vigrestad der vi før skar lam og sau. Det betyr at en omsetning på 200 millioner kroner nå er flyttet «hjem» til anlegget i Kviamarka. Vi har nemlig mye å gå på rent kapasitetsmessig i dette anlegget. Ved å flytte denne skjæringen, tror vi også at våre viktige kunder i industrimarkedet vil oppleve enda bedre råvarer.

VIKTIGE INDUSTRIKUNDER
70 prosent av Primas kunder befinner seg i Proff og industrimarkedet, nærmere bestemt KLF-bedrifter rundt om i landet. De øvrige 30 prosentene er kunder i dagligvarebransjen.

– For oss er kundene i den frittstående del av kjøttbransjen svært viktige. Disse danner basis for det meste vi driver med. Men vi har også knyttet nære forbindelser med KLF-bedrifter med tanke på dagligvaresatsingen. Siden vi ikke driver noen form for varmebehandling, er strategisk samarbeid med interessante og innovative KLF-bedrifter sentrale i vår dagligvaresatsing.

BEDRE PARTNERSKAP
– Så det som nå har skjedd innebærer ikke at dere skal starte konkurranse med egne samarbeidspartnere?
– Selvsagt ikke. Når vi nå øker farten i alle ledd, er det for å bli en enda bedre partner for privat kjøttindustri – ikke konkurrent. Vi har med andre ord ikke til hensikt å legge om driftsformen som følge av den moderniseringsprosess
vi har vært gjennom det siste knappe året. Prima Jæren skal bli enda bedre på det vi allerede er gode på i dag. Så enkelt er det, presiserer Anbjørn Øglend.

Les flere saker fra siste utgave av bladet Kjøttbransjen.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt