Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Aktuelt / Sterk framtidstro på økologisk kjøtt

Sterk framtidstro på økologisk kjøtt

Det danske selskapet Friland tror på sterk vekst for økologisk kjøttproduksjon i hele Norden de nærmeste årene.

- Neste generasjon bønder kommer i større utstrekning enn dagens til å bli fristet av økologisk jordbruk, mener Harry Storgaard, kjøttansvarlig i Økologisk Landsforening.

– Vi ser et mønster der innbyggerne, særlig i de store byene, gjennom å kjøpe økologisk, føler at de får en direkte kobling både til natur og økologi, sier Henrik Biilmann, adm. direktør i Friland.

ETABLERT I 1992
Danske Friland er Europas største produsent av økologisk svinekjøtt og av økologisk storfekjøtt. Virksomheten eies av Danish Crown og deres leverandører. Friland som ble etablert i 1992 og som samarbeider med Dyrenes Beskyttelse i Danmark, driver egen forskning med fokus på effektivisering av produksjonen og forbedring av dyrevelferd og miljøforholdene i dyreholdet. I dag leverer Friland økologisk kjøtt til detaljhandel, storhusholdning og næringsmiddelindustri i Danmark.

– Vi driver en rekke forskningsprosjekt med fokus på hvordan vi ytterligere kan forbedre fôret, og forbedre oppfôringen av smågriser. Det store potensialet i dag ser vi er å benytte purker som er mer tilpasset utendørsproduksjon og dermed kan føde mer robuste smågriser.

Nytt forum for øko-jordbruk (kjottbransjen.no - 14.12.2018)

ØKNING
For regnskapsåret 2016/17 omsatte Friland for 812 millioner danske kroner. Friland omfatter i dag 60 økologiske svineprodusenter og 600 økologiske storfeprodusenter.

– Vi registrerer en markant økt etterspørsel etter økologisk kjøtt både i Danmark, men også i våre eksportmarkeder og det er en tosifret prosentvis økningstakt vi snakker om. To tredjedeler av Frilands økologiske svinekjøttprodukter blir eksportert, mens resten konsumeres på hjemmebane i Danmark. Det er i første rekke Tyskland og Frankrike som i dag er de store eksportlandene.

Offensiv fjørfesatsing på Holte Gård (Bladet Kjøttbransjen 01.12.2017)

I framtida kan Kina også bli et viktig eksportmarked for økologisk kjøtt.
– På sikt håper jeg at vi kan gjøre et skikkelig forsøk å få et gjennombrudd i det kinesiske markedet.

Henrik Biilmann understreker at de markedsundersøkelser som Friland har gjort, viser at den pågående høykonjunkturen, økt interesse for økologi, dyrehelse, samt ønsket om å spise sunnere produkter, taler til fordel for dem som satser økologisk.

LØNNSOMHET
– Er det mulig for en rendyrket økologisk kjøttprodusent å på alvor konkurrere med den konvensjonelle kjøttindustrien? I dag utgjør den økologiske delen tre prosent av den totale markedet for svinekjøtt i Danmark. Når det gjelder storfekjøtt er det fem–seks prosent som er økologisk.

– Ja, definitivt. Vi ser et større vekstpotensial innenfor økologisk produksjon, sammenlignet med den konvensjonelle. Men de krav vi stiller til økologisk produksjon, gjør det minst dobbelt så dyrt for bonden å produsere økologisk sammenlignet med konvensjonell drift . Gapet kommer til å bli mindre, bl.a. gjennom effektivitetsforbedringer. Men det er vanskelig å se hvor langt ned vi i framtiden kan komme når det gjelder produksjonskostnader. At kostnadene blir lavere, er det ingen tvil om.

Ønske om kjøtt fra gressfôret (Bladet Kjøttbransjen - 06.03.2017)

FRAMTIDSPOTENSIAL
Prisen er som kjent det sterkeste parameteren i detaljhandelen. – Akkurat der kan vi ikke konkurrere. Derimot kan vi kjøre «storytelling» om produktene og peke på forskjellene mellom de to måtene å produsere kjøtt på.

– Hvilke trender ser dere i dag når det gjelder konsumentens holdninger til kjøtt?
– Mindre kjøtt på tallerkenen, men heller kjøtt som er økologisk produsert. Dessuten økt interesse for redusert matskasting og ikke minst gjelder dette kast av kjøtt og kjøttprodukter. Vi ser en klar trend som kan oppsummeres på følgende måte: «spis mindre, men spis bedre».

– Hvor stor er den framtidige interessen for økologis kjøttproduksjon?
– Denne interessen kommer til å øke med neste generasjon bønder. Jeg er ganske overbevist om at den nye generasjon kjøttprodusenter vi ha en langt større interesse av å produsere økologisk. Økologisk produksjon sees som et klart alternativ i kraft av at det finnes en så stort framtidspotensial, avslutter Henrik Biilmann.

STØRRE MARGINER
Økologisk Landsforening er en dansk forening for økologisk interesserte bønder, virksomheter og forbrukere. Foreningen kan ses på som en lobbyist for å fremme økologisk produksjon i landbruket. Harry Storgaard er styreformann i foreningens kjøttenhet.
– Vi merker at forbrukernes omsorg for dyrevelferd, dyrenes trivsel, giftfri produksjon og minimal medisinforbruk, gjør at mange velger økologisk kjøtt.

– Hvilke utfordringer ser du mot markedet for økologisk kjøtt?
– Lavprisimporten av i første rekke storfekjøtt, der forbrukerne prioriterer pris framfor kvalitet og økologisk produksjon. Men vi merker tydelig en økning i forbruket av økologisk kjøtt, særlig de siste to årene. Årsaken er at konsumentene har blitt mer bevisste på kvalitet men også opplever at de har råd til å kjøpe høyere kvalitet om de kjøper mindre mengder kjøtt. Også vegetartrenden spiller inn og bidrar til at kjøttets rolle på middagsbordet blir mindre.

– Hvordan er interessen blant bønder med tanke på økologisk produksjon?
– Vi har merket en kraftig økt interesse både i 2016 og 2017. Når mange velger å prøve, er det mange som går over til økologisk produksjon ettersom det er et annet håndverk og gir en annen og mer positiv image en konvensjonell produksjon. En økologisk profilering får mer og mer betydning når det gjelder markeds-image, avslutter Harry Storgaard.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt