Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Aktuelt / Stabburet med solid moderniseringsløft

Stabburet med solid moderniseringsløft

Et kompetansesenter for kjøtt- og hermetikkproduksjon! Det er status for Stabburets anlegg utenfor Fredrikstad etter at anlegget er modernisert og oppgradert for 130 millioner kroner.

Oppgraderingen bidrar blant annet til at pakking av hermetikk blir helautomatisert hos Stabburet.

SÅRBARE
– Denne moderniseringen var helt nødvendig. Med produksjonsutstyr som nærmet seg 50 år, var vi i fred med å bli sårbare i forbindelse med leveringssikkerhet. Nå er situasjonen endret og det er grunn til å rose Orklakonsernet for det løft de har tatt her i Fredrikstad. Nå kan f.eks. tre personer styre hele autoklav- og pakkeanlegget, sier en stolt fabrikksjef Eirin Skovly.

MINDRE FYSISK BELASTENDE
Hun peker på at mange av de drøyt 200 ansatte får bedre HMS-premisser ved at de slipper mange tunge løft. Samtidig som fabrikken har fått ny pakkeavdeling, er produksjonen av pizzakjøtt og pølser slått sammen og middagshermetikken (Trondhjems) flyttet i sin helhet fra Elverum til Fredrikstad. I sistnevnte produksjon ligger nå en volumøkning på hele 30 prosent.

Stabburet går altså fra halvautomatisert pakkeavdeling til helautomatisert i hermetikkavdelingen, samt øker kapasiteten.

SNITTALDER PÅ 50 ÅR
– Vi vil i en gradvis prosess over flere år automatisere stadig flere deler av produksjonen. Neste etappe er automatisering av pølsepakkingen. Så vil hamburger-produksjonen også bli gjenstand for modernisering. Noe redusert bemanning må vi regne med over tid, men mye gjøres ved naturlig avgang, altså ved pensjonsalder, førtidspensjonering og naturlig jobbytte. Våre ansatte har en snittalder på 50 år, forklarer fabrikksjefen.

60 000 BOKSER PR. TIME
De fleste forbinder nok Stabburet med produksjon av de klassiske gule leverposteiboksene. Slike produseres det opptil 60 000 av pr. time på to linjer. Bedriften har produsert denne populære leverposteien på gul boks siden 1949, da gründer Gunnar Nilsen satt ved roret.

Siden den gang har Stabburet produsert 1,3 milliarder leverposteibokser. Nå kan fabrikken produsere 60 000 bokser i timen i stedet for 40 000 om dagen, som man gjorde den gang. – Vi er klare for å levere den neste milliarden, fastslår Eirin Skovly.

7000 TONN KJØTT
I forbindelse med den offisielle åpningen av det nye anlegget nylig, var landbruks- og matminister, Jon Georg Dale, tilstede. Han trakk fram viktigheten av robuste kjøttindustribedrifter, som kan produsere mat med basis i råvarer fra norske bønder. Og hos Stabburet brukes det mye norsk råstoff.

7000 tonn norsk kjøtt brukes årlig i denne fabrikken. Det tilsvarer cirka 30 000 kuer. Ikke rart da at statsråden er fornøyd:
– Verden blir mer teknologisk, og det er viktig at nordmenn investerer egen kapital her. Det er avgjørende for Norges framtid. Stabburet er med på å utvikle produktiviteten, sikre arbeidsplasser og gi grunnlag for nye. Norske bønder er avhengig av det. Orkla/ Stabburet er en av mange viktige aktører i et mangfold som sørger for skjerpet konkurranse innad i landet og med utlandet, sa Dale.

50 ÅR
130 millioners investeringen på Råbekken representerer den største oppgraderingen siden fabrikken var ny i 1966. Modernisering av fabrikken har gitt fabrikken forbedringer i driftsstabilitet, HMS-forhold, mattrygghet, ENØK, kapasitet, automatiseringsgrad og vareflyt.

Stabburets historie strekker seg hele 80 år tilbake i tid. 30 år senere, i 1966, ble anleg-get på Råbekken utenfor Fredrikstad etablert. Den gang ble fabrikken regnet blant de desidert mest moderne i Europa.

TRE TRINN
Investeringsprosjektet, som internt kalles Atlantis, er delt inn i følgende tre trinn:

  1. Flytte eksisterende pølseavdeling sammen med pizzatopping.
  2. Ny automatisert hermetikkavdeling.
  3. Flytting av middagshermetikk fra en annen av Orkla Foods fabrikker til Fredrikstad.

Les flere saker fra siste utgave av bladet Kjøttbransjen.

Nøkkelord: stabburet, orkla, leverpostei, dale
Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt