Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Aktuelt / Sliter med å få kjøpt sau-råvare fra Nortura

Sliter med å få kjøpt sau-råvare fra Nortura

KLF-bedrifter som produserer kjøttprodukter basert på kjøtt av sau, har i en periode slitt med å få kjøpt råstoff av Nortura. Det skjer til tross for at lagrene av sauekjøtt er historisk store.

- Nå håper jeg at tilgangen på sorteringskjøtt av sau vil bedre seg, sier Håvard Gausen.

- Vi har nærmest støvsugd markedet for sorteringer av sau for å dekke opp vårt eget behov. Vi har avtaler med Nortura om levering av denne type råstoff, men i sommer har det vært vanskelig. Det opplever jeg som merkelig, all den stund helslakt av sau og lam hoper seg opp på fryselager, sier Håvard Gausen i Inderøy Slakteri. Han opplevde samme situasjon for noen år siden, men da var lagrene av helslakt tomme.

Tørke både her og der! (Bladet Kjøttbransjen 29.08.2018)

Bedriften hans har et forbruk på mellom 60 og 70 tonn sorteringskjøtt av sau, i tillegg til ca 120-130 tonn med andre stykningsdeler fra sauen. I tillegg til Nortura, er Prima en stor leverandør av dette råstoffet. Men denne sommeren har altså Inderøy-bedriften «jaktet» på dette råstoffet andre steder.

- Det er slitsomt å ikke vite hvor mye råstoff vi har til rådighet rett før produksjon skal finne sted. Slik sett har denne sommeren vært svært utfordrende for vårt vedkommende. Nå håper jeg at tilgangen på sorteringskjøtt av sau vil bedre seg og at vi får forutsigbare leveranser fra leverandørene vi benytter. Det er vi nemlig helt avhengige av med den type virksomhet vi driver, sier Håvard Gausen.

1000 tonn sauekjøtt selges til pelsdyrfôr (Nationen 27.08.2018)

Også Vossafår, via daglig leder, rapporterte i siste utgave av bladet Kjøttbransjen om problemer med tilgangen på kjøttsortering av får. Orkla-bedriften på Voss har i etterkant meldt tilbake til oss at dette ikke medfører riktighet. Bedriften har understreket at de IKKE har hatt nevneverdige problemer med å få fatt i kjøttråvare fra Nortura.

Vi har bedt kommunikasjonsavdelingen i Nortura om kommentar til denne saken og i den anledning stilt to konkrete spørsmål:

- Er det korrekt at Nortura i sommer har gitt beskjed til KLF-bedrifter om at selskapet ikke har fåresortering å selge og er det slik at Nortura taper penger på å hente ut et helt saueslakt og selge deler av dette slaktet som f.eks. sorteringskjøtt?

- Denne framstillingen kjenner vi oss ikke igjen i. Vi har inngått en avtale med denne kunden og faktisk levert mer enn det volum som opprinnelig var avtalt. Det hender at enkelte kunder, som vanligvis bestiller fra andre, henvender seg til oss dersom de opplever knapphet på enkelte produkter.

- Ved slike ekstraordinære bestillinger på kort varsel leverer vi så godt vi kan, men vi må selvsagt først og fremst prioritere å levere på de avtalene og forpliktelsene vi allerede har med andre. Vi er ikke kjent med at vi ikke har levert på inngåtte avtaler, skriver kommunikasjonsrådgiver Tanita Kveinå i Nortura SA, i en e-post.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt