Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Aktuelt / Slår ring om produsentene

Privat slakteri- og foredlings slår ring om produsentene

Felleskapstenkingen er viktigere enn noensinne akkurat nå! Det blir feil å sende hele regningen til førsteleddet når fôrprisene øker i galopperende tempo på grunn av kraftig svekket krone.

- Vi gir korona-tillegg til produsentene, sier Terje Wester i Fatland.

Dette er omkvedet blant flere aktører i slakteri- og foredlingsleddet i forbindelse med utsiktene til kraftig økte fôrutgifter for primærleddet. Mange bønder, særlig de som driver med svin og kylling, er svært bekymret for den økonomiske situasjonen og utsiktene framover.

Slik går det med kjøttbransjen i koronakrisen (kjottbransjen.no – 07.04.2020)

Økte bonuser
- Vi er opptatt av å gjøre hverdagen enklere og mer forutsigbar for våre 5000 produsenter og derfor har vi valgt å sette opp bonusene for gris og storfe. Vi har rett og slett tatt noe av våre egne marginer og latt produsentene ta del i disse. For våre svineprodusenter utgjør bonus-økningen 50 øre pr. kilo mens for storfeprodusentene har vi økt puljetilleggene med 20 øre pr. kilo. Også det en håndsrekning til våre dyktige produsenter, sier adm. direktør Terje Wester i Fatland.

Han understreker at bønder er selve livsnerven i et samfunn som er opptatt av selvforsyning av mat. Derfor er det så påkrevet for hans gruppering å signalisere stekt at aktørene i førsteleddet er viktige og at disse må trygges og tas vare på.

Konkurrenter og kollegaer – en henstilling fra hjertet! (kjottbransjen.no – 18.03.2020)

Kjell-Stokbakken-1-KG

Spesiell modell
Det samme utgangspunktet har adm. direktør i Norsk Kylling, Kjell Stokbakken. Fjørfekonsernet i Trøndelag, med en markedsandel på kylling her i landet på 33 prosent, har i to år hatt en modell som gjør at produsentene blir kompensert for økninger i fôrprisene.

- Denne modellen er vår garanti overfor våre dyktige og samvittighetsfulle produsenter. Norsk Kylling tar ganske enkelt ansvaret for økte fôrpriser slik at usikkerheten hos produsenten blir redusert mest mulig. Vi er 100 prosent opptatt av at primærleddet får vilkår som gjør det mulig å drive en god virksomhet. Et forslitt uttrykk, men jeg bruker det allikevel: Sammen er vi sterke og alene er vi fortapt, påpeker Stokbakken.

Flere bedrifter må nå permittere ansatte (bladet.kjottbransjen.no – 16.03.2020)

Økte kostnader vil havne hos forbrukeren
I begynnelsen av april spurte Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund en fjerdedel av medlemsbedriftene om konsekvensene av koronakrisen. 40 bedrifter med 10 milliarder i omsetning og 2700 ansatte har kommet med innspill.

Bjørn-Ole Juul-Hansen kontor

Halvparten av bedriftene meldte tilbake at ubetalte kundefordringer og manglede likviditet er den største frykten frem mot sommeren. Bjørn-Ole Juul-Hansen, adm. direktør i KLF stresser at det er et faktum at produksjonen i absolutt alle ledd fram til forbrukeren har blitt dyrere.

– Dette er ikke noe vi bare kan overse eller ønske oss vekk i fra. De økte kostnadene på det som faktisk produseres må hentes inn et sted. Ingen av krisepakkene til regjeringen avhjelper noe av dette. Våre medlemsbedrifter som faktisk må produsere for at forbrukeren skal få mat og dyr ikke lide, har bare blitt påført merkostnader fra regjeringen i denne situasjonen.

KLF er bekymret for svært høye priser på kraftfor fremover.

– Å forsøke å dytte disse over på oss varemottakere, som allerede har fått egne økte kostnader, stanser seg selv. Slik jeg ser det er eneste løsning i dag at handelen viser stor forståelse og aksept for å dekke de ekstraordinære prisøkningene som bonde og foredlingsledd nå utsettes for, sier Juul-Hansen.

KLF oppfordrer handelen til forutsigbarhet (kjottbransjen.no - 26.03.2020)

– Om vi liker det eller ikke; slike kostnader vil til slutt havne hos den som skal ha varen. Og spør du meg, så tror jeg det er et stort flertall av den norske befolking som synes det vil være en liten pris å betale, for å trygge den helnorske verdikjeden for mat i krisetider, sier Juul-Hansen.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt