Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Aktuelt / Samvirkets markedsregulatorrolle for fall

Samvirkets markedsregulatorrolle for fall

- I konkurransepolitisk forstand er det en svakhet ved dagens system at det foreligger potensielle kilder til konkurransevridning og muligheter for strategisk utnyttelse av systemet. Samvirkets dobbeltrolle som regulator og kommersiell aktør kan i så måte være uheldig.

- Jeg vil nok bruke deler av ferien på å studere denne rapporten, sa Listhaug under overrekkelsen.

Slik formulerer det såkalte markedsbalanseringsutvalget seg i sin rapport som ble lagt fram i dag. Utvalget har evaluert markedsbalanseringen i landbruket og kommet med forslag til alternative måter å legge til rette for markedsbalansering på.

I den forbindelse er utvalget delt i sine vurderinger.  Fire medlemmer støtter en markedsbasert balansering, hvorav ett medlem tar forbehold om konsekvensutredning av forbrukereffektene.  Fire medlemmer støtter en videreføring av dagens ordning med effektivisering og forenkling. Tre medlemmer støtter et alternativ med å styrke Omsetningsrådet og redusere samvirkets rolle. Ett av disse medlemmene er KLF direktør, Bjørn-Ole Juul-Hansen, og her er hans begrunnelse for å støtte nettopp dette alternativet.

- Jeg mener dette alternativet retter opp flere av de skjevhetene vi har som følge av at en av konkurrentene i et marked også har ansvar for markedsreguleringen. Og denne løsningen gjør at vi kan opprettholde de positive effektene som markedsreguleringen gir bøndene, samtidig som vi oppnår konkurransenøytralitet mellom Nortura og de private aktørene i bransjen, sier Bjørn-Ole Juul-Hansen, adm. direktør i KLF.

- Et godt grunnlag for modernisering (kjottbransjen.no – 24.06.15)

- Som representanter for handel og industri er KLF opptatt av en langsiktig og forutsigbar utvikling, som legger til rette for at den praktiske hverdagen hele tiden er gjennomførbar for alle parter i verdikjeden. Tusenvis av norske bønder produser hver dag råvarer som hundrevis av industriforetak bearbeider, før produktene møter forbrukeren i tusenvis av butikker og spisesteder. Slik jeg ser det representer det forslaget som COOP, Kavli og KLF står bak nødvending modernisering og forbedring av dagens markedsreguleringssystem, sier Juul-Hansen.

Utvalget gjorde også en evaluering av full avvikling av alle elementer i markedsbalanseringen og av en ordning med et styrket Landbruksdirektorat koblet med å reduserer samvirkets rolle. Ingen av disse alternativene oppnådde støtte i utvalget.

Evaluering av markeds­ balansering i jordbruket (Landbruks og matdepartementet - 24.06.2015)

Vedlegg til rapporten (Landbruks og matdepartementet - 24.06.2015)

Rapporten består av tre deler. En beskrivende del, en del hvor det gis anbefalinger og en evalueringsdel. I evalueringsdelen var det enstemmighet i utvalget. I forbindelse med anbefalinger utkrystalliserte det seg tre fraksjoner, med tre alternative modeller. Men et samstemt utvalg etterlyste en juridisk vurdering av systemet. Og det er opplagt ikke tillit til at dagens system fungerer på en konkurransemessig riktig måte, fastslo utvalgsleder Erling Hjelmeng da han la fram rapporten onsdag.

Han fikk skryt for arbeidet av Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug:

- Vi har i mange år hatt en diskusjon om dette med markedsregulering og  balansering av markedet i landbruket.  Da vi dannet regjering, ga vi klar beskjed om at vi ønsket en grundig gjennomgang, en gjennomgang vi ikke har hatt siden 80-tallet.  Den har vi nå fått og jeg ser fram til å lese og studere denne rapporten. Jeg vil nok bruke deler av ferien på det, fastslo Listhaug.

Les flere saker fra bladet Kjøttbransjen.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt