Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Aktuelt / Røros Slakteri og Fatland inngår avtale

Røros Slakteri og Fatland inngår samarbeidsavtale

Etter at Røros Slakteri AS har samarbeidet med Nortura de siste årene, har selskapet nå valgt å inngå samarbeidsavtale med Fatland AS. Avtalen har en tidshorisont på 10 år.

Styreleder i Røros Slakteri AS, Roar Eckermann, daglig leder i Røros Slakteri AS, Kjell Ove Oftedal, og konsernsjef i Fatland AS, Terje Wester.

Samarbeidsavtalen innebærer at slakt fra bønder som leverer til Røros Slakteri får tilgang til Fatland-konsernets mange salgskanaler og omfattende salgsapparat. Fatland er allerede i dag storleverandør til butikkjedene Coop og NorgesGruppen, industribedrifter, slakterbutikker, restauranter og storkjøkken.

- Valget falt på Fatland AS fordi de tar helhetsansvar og har en lang horisont på mottakssiden. Dette skaper trygghet og forutsigbarhet med tanke på videre vekstmuligheter for Røros Slakteri AS. Dessuten vil samarbeidet gavne bøndene som leverer slakt til oss. Røros Slakteri og Fatland har også tidligere hatt denne type samarbeid som fungerte godt. Avtalen som nå er inngåtte trer i kraft ved årsskiftet og varer i 10 år, sier daglig leder Kjell Ove Oftedal i Røros Slakteri.

Også Fatland AS er godt fornøyd med avtalen som sikrer dem enda større tilgang på norske kjøttråvarer i et marked der forbrukerne er stadig mer opptatt av norsk kvalitetsmat.

- Begge parter er opptatt av å styrke lokalmatproduksjonen. Fatland og Røros Slakteri har lange tradisjoner med å skape verdier sammen med norske bønder og begge parter har ambisjoner om at denne samarbeidsavtalen skal bidra til å utvikle begge selskaper, understreker konsernsjef Terje Wester i Fatland.

Han representerer landets største private kjøttbedrift. Konsernet har 600 ansatte og omsetter for over 4,5 milliarder kroner. Fatland AS har 5000 bønder som leverer slakt og det utgjør nærmere 20 prosent av det norske slaktevolumet.

Røros Slakteri AS er et konsern med to datterselskaper, Røroskjøtt AS og Grillhuset Røroskjøtt AS. Røros Slakteri AS har opplevd å få mange nye leverandører de siste to årene, og ønsker nå enda flere velkommen. Konsernet omsetter årlig for drøyt 100 millioner kroner. Slakteriet har meget kort inntransport av slaktedyr i et område med store avstander, noe som er gunstig for dyrevelferden. Røros Slakteri AS ser et stort potensiale for videre vekst på både slakting og foredling, og planlegger en stor satsing med bygging av nytt slakteri og foredlingsanlegg for å kunne realisere denne veksten.

Nøkkelord: Røros Slakteri, Fatland
Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt