Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Aktuelt / Ringstad-samarbeid med NHO øker inntjeningen

Ringstad-samarbeid med NHO øker inntjeningen

Brødr. Ringstad har tredoblet omsetningen på ti år. Samarbeidsavtalen med NHO Reiseliv vil trolig bidra til ytterligere omsetningsøkning – og bedre inntjening.

Brødr. Ringstad og NHO Reiseliv har innledet et fruktbart samarbeid om kjøtt. F.v. Vidar Mellegård, Stian Eide og Thomas Gehrken Langeland.

– Vi har lenge ønsket et samarbeid med NHO Reiseliv Innkjøpskjeden. NHO Reiseliv er som oss opptatt av dyrevelferd og at alle leverandører oppfyller våre krav til helse og etikk og vi er derfor veldig fornøyd med at vi nå har fått samarbeidsavtalen på plass, sier salgssjef Vidar Mellegård i Brødr. Ringstad i Rakkestad.

ET TETTERE SAMARBEID
– NHO Reiseliv Innkjøpskjeden er et tilbud som gir våre medlemmer bedre tilgjengelighet til leverandørene – som for eksempel til Brødr. Ringstad, forteller Stian Eide, regionsjef i NHO Reiseliv Innkjøpskjeden.

– Dette samarbeidet innebærer et tettere samarbeid som åpner for lavere innkjøpspriser, høyere servicegrad og bedre betingelser for medlemmene. Gjennom å være lojale til dette samarbeidet, oppnår bedriftene en såkalt partnerbonus. Bonusen opparbeides på bakgrunn av innkjøpsvolumet – i dette tilfellet av kjøttvarer – og utbetales på slutten av året. For dem som bruker denne avtalen i betydelig grad gir det god økonomisk uttelling; vi har eksempler på bedrifter som henter ut en bonus som er ti ganger medlemskontingenten, forteller Eide.

STØRRE VOLUM – ØKT INNTJENING
– Rimeligere innkjøpspriser betyr vel dårligere inntjening for Brød. Ringstad?
– Ja, det skulle man kanskje tro. Men gjennom samarbeidsavtalen får vi tilgang til et mye større marked. NHO Reiseliv Innkjøpskjeden har hele 3000 medlemmer. Dermed veies rabatterte salgspriser opp av et mye større salgsvolum. Det betyr at salgskostnadene går ned pr. kg kjøtt. Samlet gir derfor denne samarbeidsavtalen oss bedre inntjening enn tidligere, forklarer han.

Brød. Ringstad er en relativt liten familieeid bedrift. Men i løpet av ti år har bedriften tredoblet omsetningen til 115 millioner kroner.
– Høsten 2017 fikk vi leie bygget der Nortura tidligere hadde sitt kyllingslakteri her i Rakkestad. Dermed økte produksjonskapasiteten betydelig og vi har derfor tro på en betydelig omsetningsøkning også framover, sier Mellegård.

MAT MED HISTORIE
– Stadig flere av våre medlemsbedrifter ønsker å sette lokale produkter på menyen. Gjestene er i stadig større grad opptatt av hvor maten kommer fra, om matsvinn, om produksjonsmåten er bærekraftig og om dyrevelferden
er god. De ønsker rett og slett å få presentert historien bak maten. Da passer det særdeles godt for oss å samarbeide tett med en lokal kjøttbedrift som har en solid historie å fortelle og som er nær bonden, sier Eide.

– Vi ønsker å tilby det lille ekstra og er veldig opptatt av at råstoffet skal være av topp kvalitet. For å dekke etterspørselen har vi derfor knyttet til oss en del kjøttprodusenter i vårt nedslagsområde, dvs. i Akershus og Østfold som nærmest skreddersyr råstoffet for oss, sier Mellegård.

– Vi stiller særlige krav til dyrevelferd. I tillegg har vi spesielt strenge krav til for eksempel slaktevekter eller rase. Disse lokale bøndene får et pristillegg utover det de ville fått gjennom en ordinær leveranse av slakt, legger selger  Thomas Gehrken Langeland til. Som ikke ønsker å være mer konkret.

FJELLAM FRA ØSTFOLD?
– Dyrene slaktes hovedsakelig ved Fatlands anlegg i Oslo mens produksjonen skjer her i Rakkestad. Når «våre» bønder i perioder ikke greier å levere nok, kjøper vi i tillegg en del stykningsdeler fra andre  slakterier/ kjøttforedlingsbedrifter som kan tilby den kvalitet vi krever. Men 70 prosent av produktene som omsettes via samarbeidsavtalen med NHO Reiseliv, stammer fra lokale besetninger.

– En av leverandørene er en sauebonde i Imsdalen i Østerdalen. Ikke helt lokalt, eller?
– Nei, humrer Mellegård. – Du vet det blir litt krevende å levere fjellam fra Østfold. Så i dette tilfelle må vi gjøre et unntak.

Samarbeidsavtalen mellom NHO Reiseliv Innkjøpskjeden og Brødr. Ringstad er et av de første på kjøttsiden i Norge. Eide forteller dette tilbudet lenge har vært etterspurt blant medlemmene. I første omgang testes samarbeidsformen nå ut i Østfold/Akershusområdet. Men erfaringene er allerede såpass lovende og positive at NHO Reiseliv allerede nå tenker nasjonalt og er klare for å gå videre:
– Vi kommer ganske snart å lansere et tilsvarende tilbud i en annen region i Norge, forteller Stian Eide.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt