Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Aktuelt / Reagerer på kraftig prisøkning for storfe

Reagerer på kraftig prisøkning for storfe

– Som skjærebedrift betaler vi nå en for høy pris for storfe helslakt, sett i lys av det sluttmarkedet etterspør og er villig til å betale. Prisen er ganske enkelt for «teoretisk» fastsatt og vi som skjærebedrift sliter med våre kalkyler.

Daglig leder Asbjørn Aasheim i Aasheim Kjøtt AS i Solbergelva utenfor Drammen, mener kiloprisen han betaler for helslaktet han kjøper fra Nortura er flere kroner for høyt.

NORTURA TOTALMARKED
Ansvaret legger han på Nortura Totalmarked som fastsetter denne prisen. Da legger Aasheim til grunn den pris han kan ta på de ulike sorteringene, stykningsdelene, biffene og filetene som han selger til sine industrikunder. Og i lys av den økte storfeslaktingen vi nå har sett og ser, med påfølgende lageroppbygging, mener han at gjennomsnittsprisen er for høy. 

– Vi taper betydelige pengebeløp på dette. Helt eksakt vet jeg ikke, men det blir dårligere kalkyler for vårt vedkommende når vi betaler det jeg velger å kalle en kunstig høy pris for helslaktet vi benytter i vår skjæreavdeling.

FØRST OG FREMST KJØTTFE
En annen stor skjærebedrift, Axel Andersen AS i Drammen , blir også hardt rammet av den prisstigning som kom helt i begynnelsen av juli. Det er i første rekke storfe (kjøttfe) i R og U-klassen som har fått prispåslag. Det er på enholdsvis 2,20 kroner og 3,40 kroner pr. kilo. Han har regnet nøye på kostnadsøkningen.

– Ja, jeg har regnet på dette for vårt vedkommende og med den prisstigning vi fikk 2. juli, betaler vi nå 55 000 kroner mer pr. uke for det helslaktet vi benytter i vår skjæreavdeling. Vi klarer ikke å kompensere for denne prisøkningen når vi selger sorteringer til industri, handel og restaurantkunder. Første halvår tjente vi penger, men i andre halvår ser det unektelig mørkt ut, sier daglig leder Aksel Andersen.

Han understreker at det ikke bare er de frittstående skjærebedriftene som sliter. Også Nortura rammes når prisen på helslakt øker så kraftig nærmest over natten.

DÅRLIG TIMING
At Aasheim Kjøtt og Axel Andersen AS nå må betale mer for særlig helslakt av kjøttfe, kommer på et svært dårlig tidspunkt. Fra før er det overskudd på alle dyreslag og det rammer de rene skjærebedriftene aller hardest. Det optimale for disse bedriftene er en dekningsgrad på rundt 90 prosent. Nå håper både Aasheim og Andersen at Nortura Totalmarked reduserer prisen på helslakt i takt med etterspørselen etter sorteringer i sluttmarkedet. Det kan reduserer noen av skadevirkningene.

Axel Andersen AS omsatte i fjor for 626 millioner kroner og fikk et resultat på 5,4 millioner kroner.

– FORSTÅR REAKSJONEN
Endre Myhr, Marked- og prognosesjef i KLF, har fått flere henvendelser om dette. Han forstår godt at de bedriftene som har fått økt råvarepris reagerer- for det er en nedgang i periodens gjennomsnittlige engrospris på kr 0,20 for 2. halvår.

– Fra 2. juli ble det gjennomført en endring i prisen mellom klassene. De flotte kjøttfulle slaktene, med større andel biff og filet, fikk høyere pris, mens lave klasser fikk en nedgang. En balansert leveranse av all storfeslakt skal gi en liten prisnedgang Det er nok en overrepresentasjon av flotte kjøttfe som Aasheim kjøtt og Axel Andersen har fått, sier Myhr.

BALANSERT TILFØRSEL
Han mener at det som Totalmarked i denne endringen ikke tar høyde for, er at det er stort prispress på enkelte norske biffer og fileter, fra import kjøtt på WTO-, SACU- og GSP-tollkvote.

– Dette tas inn og selges til en pris langt under norsk, og volumet er som kjent ca. 25 prosent av totalen som selges i Norge. Derfor har vi observert i mange år at rabattnivået på flere norske biffer og fileter er betydelig høyere enn på sorteringer i markedet, og at enkelte flotte stykningsdeler blir puttet i sorteringene og på den måten oppnår lavere verdi, sier Myhr.

KLFs markeds- og prognosesjef peker på at økonomien i storfeskjæringen ligger i å få en balansert tilførsel av alle kategorier, klasser og fettgrupper.

– Dette må skjærebedriftene følge ukentlig, avslutter han.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt