Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Aktuelt / Prima og Nortura går i kompaniskap

Prima og Nortura går i kompaniskap

Prima Gruppen selger slakterivirksomheten til Nortura for 600 millioner kroner. Også slakterianlegget selges og samtidig blir selskapene partnere i forbindelse med skjæredelen der Prima eier 51 og Nortura 49 prosent av aksjene.

Ledelsen i Prima kaller avtalen med Nortura et samarbeid om infrastruktur for å bli mer lønnsomme på sikt.

- Prima Gruppen vil konsentrere seg om kjernevirksomheten og selger til Nortura den delen av verdikjeden som ikke bidrar til produktdifferensiering. Avtalen styrker konkurransekraften og bidrar til større produktmangfold og bedre økonomi for bøndene. Vi rigger oss for framtiden, sier konsernsjef Anbjørn Øglend.

Han presiserer at alle aktiviteter innen salg og produktutvikling vil fortsatt eies 100 prosent av Prima Gruppen.

Prima-Nortura overrasker (kjottbransjen.no 04.04.2014)

«Vi må tilbake til råvaren for å skape forskjellene som begeistrer forbrukerne og gir produsentene merverdi. Det er koblingen mellom markedets behov for premium produkter og tilrettelegging for innovativ råvareutvikling hos produsentene vi skal være best på. Nå kan vi rendyrke vår strategi og bruke all vår energi på dette», sier Øglend.

 Avtalen med Prima muliggjør flytting av Norturas anlegg på Forus og legger til rette for ytterligere investeringer og utbygging på Kviamarka. I dette arbeidet vil det bli vurdert om også anleggene i Egersund og Sandeid vil bli flyttet til det nye anlegget på Kviamarka.

- Dette vil være med på å gjøre norsk matvareproduksjon mer konkurransedyktig. Vi settes i stand til å tilby økt innovasjon, lavere kostnader og større mangfold av produkter til forbrukerne. Avtalen styrker også muligheten til blant annet raskere å kunne tilby regionale, kortreiste kjøttprodukter, sier Sveinung Svebestad, styreleder i Nortura.

Betyr det som nå har skjedd at dere nå er på lag med Nortura?

- Vi har lykkes med å etablere et avtaleverk som langsiktig sikrer fortsatt konkurranse mellom Nortura og oss, samtidig som vi henter ut effektivitetsgevinster innen slakting og skjæring. Avtalen gjør oss mer innovative og slagkraftige, noe som kommer både bøndene og forbrukerne til gode», sier Øglend.

Avtalen forutsetter godkjenning fra Konkurransetilsynet.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt