Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Aktuelt / Prima Brands kjøper 50 prosent i A. Idsøe

Prima Brands kjøper 50 prosent i A. Idsøe

Prima Brands overtar halvparten av Idsøe-konsernet. Oppkjøpet skjer i all hovedsak gjennom en emisjon.

- Fokus blir styrket merkevareutvikling, innovasjon og konseptutvikling sier Anbjørn Øglend.

- Albert Idsøe, eneeier i A. Idsøe, og Prima Brands, som jeg eier i sin helhet, har i dag inngått avtale om et utvidet samarbeid. Det er partenes felles intensjon at midlene som nå tilføres Idsøe skal brukes bredt for å videreutvikle Idsøe som aktør i det norske kjøttmarkedet. Sterkt fokus vil ligge på styrket merkevareutvikling, innovasjon og konseptutvikling. Midlene vil også anvendes til profesjonalisering og effektivisering der dette er hensiktsmessig, sier Anbjørn Øglend.

Storinvestering i maskiner og utstyr skal gi Prima økt fart (bladet Kjøttbransjen 10.11.2016)

A. Idsøe hadde i 2017 en omsetning på knapt 220 millioner kroner. 30 millioner var omsetning gjennom slakteributikken i Stavanger. Øvrig omsetning er relativt jevnt fordelt mot dagligvare og storhusholdning.

Selskapene A. Idsøe og Prima Jæren har gjennom de siste 15 årene vært helt sentrale som premissgiver og motor i utviklingen av kvalitetskonsepter for kjøtt og kjøttvarer i Matfylket Rogaland. Selskapene har samarbeidet tett og bredt for å tilfredsstille forbrukers ønske om stabil tilgang på førsteklasses kjøttvarer med basis i råvarer fra regionens dyktige produsenter.

Prima og Nortura går i kompaniskap (bladet Kjøttbransjen 04.04.2014)

- Oppkjøpet skjer i erkjennelsen av at det er nødvendig med et bredt sortiment av så vel stykninger som bearbeidet vare for å møte behovene i premiumsegmentet. Vi ønsker vi å fremstå enda tydeligere på at Prima Jæren og A. Idsøe nå legger fullt trykk i å videreutvikle vår posisjon som den ledende leverandør av premium kjøttvarer i Norge. Dette skal vi gjøre både gjennom å videreutvikle sortimentet som allerede er etablert, samt gjennom styrket lanseringsevne og nyutvikling, poengeter Øglend.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt