Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Aktuelt / Planlegger pølsefabrikk av format

Planlegger pølsefabrikk av format

Etter at Åkeberg Skoglunn nå har kjøpt Manstad Kjøtt i Østfold, har selskapet planene klare for å utvikle Østfold-bedriften til en pølsefabrikk av format. 15 tonn pølser pr. uke vil produksjonen ligge på når alle brikker er på plass.

Disse tre skal sørge for en sunn utvikling ved Manstad Kjøtt. Fra venstre Marianne Svendsby, Roger Lund og Gro Bakken.

Oslo-bedriften skal nemlig overføre pølseproduksjonen fra anlegget i Oslo til Manstad Kjøtt. Det har bl.a. sammenheng med at Åkeberg må ut av eksisterende lokaler i Grenseveien i løpet av neste år. En annen lokalisering i Oslo er under utredning, men ingen ting er avgjort med hensyn til sted, ifølge produksjonssjef Roger Lund.

TRE ANLEGG
– Vi er i en tidlig fase, men nå ser vi konturene av den framtidige strukturen i selskapet. På sikt ser vi for oss to avdelinger, én i Oslo og én i Østfold. I dag har vi et anlegg for halal-produksjon utenfor Moss og denne er eid av undertegnede sammen med et par andre ansatte. Men det vil være fornuftig å legge denne til ett av anleggene på Manstad eller i Oslo, sier Lund.

TILFELDIGHETER
– Hvorfor satser dere i Østfold og ikke i Oslo-området?
– En del tilfeldigheter spilte inn da vi valgte å gå for Manstad Kjøtt. Jeg kjenner Manstad-bedriften godt ettersom jeg både i oppveksten og i voksen alder har tilbragt mye tid i dette området, i ferie- og i jobbsammenheng. Bedriftskulturen i bedriften er flott og bedriften har produkter som markedet etterspør. Manstad-pølsene er jo legendariske i hele Sør-Norge og potensialet i bedriften er stort både med hensyn til plass og faglig nivå på de ansatte. Vi ønsker å bevare Manstad-kvaliteten på eksisterende varer, men også tilføre nye produkter og dermed øke Østfold-bedriftens varesortiment, påpeker Roger Lund.

GJENNOMTREKK
Også ved Manstad Kjøtt er de tilfreds med at Åkeberg Skoglunn er kommet inn på eiersiden. Gjennom mange år har bedriften hatt stor gjennomtrekke på ledersiden og det har preget bedriften. Nå ser daglig leder Gro Bakken for seg en langt mer stabil situasjon. Vi har nå fått inn eiere som kan kjøtt og kjøttforedling. Det skaper stor optimisme hos oss. Bedriften har vært hemmet av mange på kontinuitet på ledersiden og den vil vi nå få. Vi er ganske enkelt lettet over dette oppkjøpet, understreker Gro Bakken.

På det meste var 40 personer ansatt ved Manstad Kjøtt. I dag er tallet redusert til 13. Dette tallet vil trolig øke etter hvert som ansatte fra Oslo flyttes ned til Manstad.

ØKT KJØLEKAPASITET
– Hvilke grep tar dere når det gjelder selve anlegget?
– Vi skal øke kjølekapasiteten vesentlig. Det trenger vi når produksjonen av pølser ved Manstad-anlegget skal kraftig opp. Dessuten må vi ha inn nytt og moderne produksjonsutstyr for å få produkter med en enda jevnere og stabil kvalitet. Totalt vil investeringene ved anlegget komme opp i rundt fem millioner kroner, sier Roger Lund.

Åkeberg Skoglunn er store i gatekjøkkenmarkedet i Oslo-området og rundt 40 prosent av produksjonen går til dette markedet. Manstad Kjøtt på sin side er stor i dagligvaresegmentet bl.a. via sine pølser. Men bedriften leverer også kjøttprodukter til en rekke institusjoner i Fredrikstad-regionen.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt