Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Aktuelt / – Økt konsesjon skaper økt engasjement

– Økt konsesjon skaper økt engasjement

– Når grensa for konsesjonsfri slaktekyllingproduksjon økes fra 140 000 til 280 000 omsatte og slakta kyllinger pr. år, vil det bidra til større engasjement og mer rettferdighet i vår bransje. Å snakke om overproduksjon er en  fullstendig avsporing.

Hallstein Bø er tilfreds med at konsesjonsgrensene for kyllingproduksjon er fordoblet.

Kyllingprodusent og fjørfebransjemann gjennom mange år – Hallstein Bø – fra Randaberg i Rogaland, er svært tilfreds med at regjeringen nå har doblet konsesjonsgrensen for produksjon av kylling. Bø fastslår at det som nå har skjedd fører til at de som er i bransjen får mulighet til å ekspandere, mens det blir vanskeligere for nye å komme inn. Det tror han både er riktig og rettferdig.

Bedre rammebetingelser
– Engasjement, pågangsmot og interesse er viktige drivkrefter i alle yrker og særlig i yrker der man håndterer levende dyr. Ved at etablerte kyllingprodusenter nå får mulighet til å satse mer, vil rammevilkårene forbedres. Og her er vi ved poenget. Økte konsesjonsgrenser er enkelt og greit en positiv endring i rammebetingelsene, påpeker Bø.

«Kylling-adelen» frykter framtiden

Blindspor
– Hva med de som hevder at det er for mye kylling allerede i markedet og at det taler mot økte konsesjonsgrenser?
– Til disse vil jeg si at dette er å føre debatten inn på et blindspor. Det er markedet og varemottaker som til enhver tid bestemmer hvor mye produsentene skal produsere. Ingen fjørfebønder utvider uten klare signaler fra varemottaker. Dette ligger fast.

Dyrevelferden bedres
– Mange har pekt på at det som nå skjer er en trussel mot dyrevelferden i norske kyllinghus og at smittepresset øker?
– Helt feil. Bedre drifting ved at bønder får konsentrere all sin tid på kyllingproduksjon, bidrar tvert imot til bedre dyrevelferd. Og om man produserer 100 000 eller 200 000 kylling i løpet av et kalenderår, har i praksis ikke noe å si med hensyn til smittepress. Hadde vi gått fra 100 000 til en million eller flere kyllinger pr. bruk, kunne det vært en diskusjon.

Også når det gjelder kalkunproduksjon dobles den konsesjonsfrie grensa fra 30 000 til 60 000 omsatte og slakta kalkuner pr. år.

Tvungen deltid
Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug begrunner doblingen på denne måten:
– Jeg vil legge til rette for at den enkelte bonde i større grad får innrette seg slik hun/ han ønsker og mener er det rette for seg. Den enkelte må i større grad gis anledning til å drive med det de ønsker, på en måte og i et omfang de mener er riktig for seg, på sin gard og i sin livssituasjon. Mange som driver i kyllingbransjen er i praksis underlagt en slags form for tvungen deltid ved at de blir pålagt å drive i mindre omfang enn det de har muligheter for og er interessert i. Med de endringene som nå er fastsatt, vil flere på sikt få mulighet til å skape seg en full arbeidsplass på garden, sier Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt